Post 3.1.7

3.1.7 Skattepliktig utbytte som ikke er ført i post 3.1.5 eller 3.1.6

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du opp utbytte på norske og utenlandske aksjer eller verdipapirfond som ikke er allerede utfylt i postene 3.1.5 og 3.1.6. Krever du skjermingsfradrag for å redusere skatt på utbytte må du fylle ut "RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv".

Dersom du ikke krever skjermingsfradrag trenger du ikke levere RF-1059. Du fører beløpet direkte i skattemeldingen.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som eier aksjer og/eller verdipapirfond som har gitt utbytte og denne ikke er ferdig utfylt i skattemeldingens post 3.1.5 eller post 3.1.6.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du må levere skjema RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. sammen med skattemeldingen hvis du krever skjermingsfradrag. I post 3.1.7 fører du opp beregnet beløp som står i post 901 i skjema RF-1059.

Hvis du ikke krever skjermingsfradrag, slipper du å levere RF-1059 og fører da bare opp samlet utbytte i post 3.1.7.

Posten skal også benyttes hvis utbyttet kommer fra utenlandske aksjer eller verdipapirfond.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard