Post 3.1.7

3.1.7 Skattepliktig utbytte på aksjer, verdipapirfond aksjedel (RF-1159) og utbytte på aksjer i NOKUS-selskap (RF-1246)

Gjelder for inntektsåret 2019

I denne posten fører du opp utbytte på norske og utenlandske aksjer eller verdipapirfond aksjedel som ikke står i skattemeldingen. 

Norske banker og finansinstitusjoner skal rapportere inn til skatteetaten ditt skattepliktige utbytte på utenlandske aksjer. Dette skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • utbytte på aksjer i norske og utenlandske selskaper
  • utbytte på norske og utenlandske verdipapirfond
  • utbytte på aksjer i NOKUS-selskap

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Utbytte på aksjer og verdipapirfond fra Norge og utlandet

Har du mottatt utbytte på aksjer og/eller aksjefond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal du fylle ut skjemaet RF-1159.

Bruk "legg til post" i skattemeldingen og velg post 3.1.7. Denne posten leder deg til skjemaet RF-1159. Vær oppmerksom på at dersom du har utdeling fra kombinasjonsfond (aksje og rentepapirer), skal du splitte utdelingen i aksjeutbytte og renter. Rentedelen føres i post 3.1.2. Grunnen til at du må splitte er at det er ulike skattesatser for hhv aksje- og renteinntekter.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.