Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter

Postene under "3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter" gjelder inntektsposter som renteinntekter av bankinnskudd, avkastning fra kapitalforsikring og verdipapirfond, utbytte på aksjer og skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og andel i verdipapirfond.

Alle poster for 3.1 i skattemeldingen