3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

Postene under "3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv" gjelder fradrag som for eksempel minstefradrag, pendlerfradrag, reisefradrag, foreldrefradrag, fagforeningskontigent og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.