Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.2.1

3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

Denne posten viser hva du har fått i minstefradrag. Minstefradrag er et standardfradrag som alle som har arbeidsinntekter og/eller pensjon får. Summen er fylt ut automatisk ut fra opplysninger om inntekt og/eller pensjon.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har arbeidsinntekter, godtgjørelser, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger og/eller pensjon og uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger.

Satser og nøkkeltall

Satsen for minstefradrag i lønnsinntekt og/eller visse trygdeytelser:

 • inntekt inntil 31 800 kroner: minstefradraget er lik lønnen.
 • inntekt mellom 31 801 og 69 130 kroner: minstefradraget er 31 800 kroner.
 • inntekt mellom 69 130 og 239 022 kroner: minstefradraget er 46 prosent av inntekt.
 • inntekt over 239 022 kroner: minstefradrag er 109 950 kroner.

Satsen for minstefradrag i pensjoner, periodiske ytelser mv. utenom visse trygdeytelser:

 • inntekt inntil 4 000 kroner: minstefradrag er lik summen av slike inntekter.
 • inntekt mellom 4 001 og 10 000: minstefradraget er 4 000 kroner.
 • inntekt mellom 10 000 og 227 000: minstefradraget er 40 prosent av inntekt.
 • Inntekt over kr 227 000: minstefradrag er 90 800 kroner.

Minstefradrag beregnes automatisk når inntekten er rapportert inn og er ferdig utfylt i skattemeldingen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Hvis du har sjekket at alle summene i post 2.1 og post 2.2 er riktige, så trenger du ikke gjøre noe i post 3.2.1.

Men hvis du endrer noe i post 2.1 og/eller post 2.2, påvirker det summen i post 3.2.1. Når du endrer elektronisk vil summen oppdateres automatisk.

Dersom du har kostnader knyttet til skattepliktig inntekt som overstiger beregnet minstefradrag i post 3.2.1 kan du få fradrag for kostnadene istedenfor minstefradrag. Dette gjør du i post 3.2.2.

Husk: Du kan ikke kreve minstefradrag i tillegg til faktiske kostnader. Det er enten minstefradrag eller fradrag for faktiske kostnader.

Dersom du er bosatt i utlandet og kun har vært i Norge deler av året, får du minstefradrag ut fra antall hele eller påbegynte måneder du er i Norge.

Antall måneder står i skattemeldingen din og er beregnet ut fra hvilke opplysninger du oppga når du søkte om skattekort, så sjekk at det er riktig.

Hvis

 • du har oppholdt deg flere måneder enn utfylt i skattemeldingen,
 • minst 90 prosent av dine inntekter beskattes i Norge (gjelder EØS-borgere),
 • du har vært i Norge i mer enn 183 dager i en 12 måneders periode og/eller 270 dager i en 36 måneders periode,

må du endre beløpet i post 3.2.1 og forklare årsaken til at du har endret opplysningene i vedlegg til skattemeldingen.

Du må beregne nytt minstefradrag slik:

Eksempel
Da du søkte om skattekort opplyste du at du skulle være i Norge fra 3. januar til 25.mai (5 måneder). Men på grunn av du fikk utvidet arbeidskontrakt ble du i Norge til 16. desember (12 måneder). Din totale lønnsinntekt er på 400 000 kroner.

Basert på det du fylte ut på skattekortet, er det ferdig utfylt i post 3.2.1 i skattemeldingen et minstefradrag på 45 813 kroner (109 950/12x5).

Siden oppholdet ditt ble på 12 måneder – og ikke 5 – må du endre beløpet i post 3.2.1 til 109 950 kroner.

Dersom du endrer noe i post 2.1 og/eller post 2.2, påvirker det summen i post 3.2.1. Summen oppdateres automatisk hvis du endrer elektronisk. Om du endrer på papir, må du også endre i post 3.2.1.

 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.