Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.2.11

3.2.11 Fagforeningsfradrag

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

Denne posten viser hva du har betalt inn i fagforeningskontingent opp til maksimalbeløpet på 5 800 kroner for inntekståret 2022 (7 700 for inntektsåret 2023). Summen er normalt fylt ut, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

  • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,
  • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

eller

  • betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.

Satser og nøkkeltall

Maksimalt fradrag er 5 800 kroner per år uavhengig av antall medlemskap.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Posten er normalt utfylt med hva du har betalt i fagforeningskontingent. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av arbeidsgiveren din i a-meldingen, så sjekk at alt er riktig.

Har du betalt direkte til fagforeningen og har levert en attestert oppgave over innbetalt kontingent til din arbeidsgiver, skal arbeidsgiver innrapportere beløpet.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen over inntekter, fradrag og skattetrekk som du mottar fra arbeidsgiveren i januar/februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldinga. Du bør også ta kontakt med arbeidsgiver for at sammenstillingen skal bli riktig.

Hvis du har betalt direkte til fagforeningen, kan summen være innrapportert av fagforeningen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis du fører fradrag, må du kunne dokumentere betalt kontingent:

  • hvis du har betalt direkte til fagforeningen: med attestert oppgave fra fagforeningskassereren
  • hvis du har betalt via trekk fra arbeidsgiver: bekreftelse fra arbeidsgiver på trukket beløp.