Post 3.2.11

3.2.11 Fagforeningsfradrag

Gjelder for inntektsåret 2020

Denne posten viser hva du har betalt inn i fagforeningskontingent opp til maksimalbeløpet på 3 850 kroner per år. Summen er normalt fylt ut, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

  • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,
  • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

eller

  • betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.

Satser og nøkkeltall

Maksimalt fradrag er 3 850 kroner per år uavhengig av antall medlemskap.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med hva du har betalt i fagforeningskontingent. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av arbeidsgiveren din i a-meldingen, så sjekk at alt er riktig.

Har du betalt direkte til fagforeningen og har levert en attestert oppgave over innbetalt kontingent til din arbeidsgiver, skal arbeidsgiver innrapportere beløpet.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstillingen over inntekter, fradrag og skattetrekk som du mottar fra arbeidsgiveren i januar/februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldinga. Du bør også ta kontakt med arbeidsgiver for at sammenstillingen skal bli riktig.

Hvis du har betalt direkte til fagforeningen, kan summen være innrapportert av fagforeningen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis du fører fradrag, må du kunne dokumentere betalt kontingent:

  • hvis du har betalt direkte til fagforeningen: med attestert oppgave fra fagforeningskassereren
  • hvis du har betalt via trekk fra arbeidsgiver: bekreftelse fra arbeidsgiver på trukket beløp.