Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.2.8

3.2.8 Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 14 000 kroner og opptil 97 000 kroner før egenandel. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand. Summen kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding.

Gjelder posten meg?

Som hovedregel skal du ha fulltidsjobb hele året med minst 37 kilometer tur-retur mellom fast arbeidssted og boligen din for å få fradrag for reise (reisefradrag). Reiseveien regnes som antall kilometer den korteste veien uavhengig av hvilken vei du kjører, hvilket transportmiddel du bruker eller om du sitter på med andre.

Kjøring av barn til barnehage eller skole på vei til eller fra jobb, regnes IKKE med som en del av arbeidsreisen, men du kan ha krav på fradrag for dette i post 3.2.10.

Hvis du overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb, kan du ha krav på pendlerfradrag eller fradrag for merkostnader for kost og losji, se post 3.2.9 og post 3.2.7.

Kjøring til og fra møter, rett hjemmefra til møter og mellom ulike kunder, regnes som yrkesreiser og inngår i post 3.2.1 Minstefradrag, eventuelt post 3.2.2 Faktiske utgifter.

Sjekk hvor mye du kan føre i reisefradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser):

Beregn reisefradraget ditt

Satser og nøkkeltall

Sats

1,65 kroner per kilometer uavhengig av reiseavstand.
Skatteloven § 6-44 første ledd er endret med virkning fra og med 2019. Begrensningen i reiselengde på 75 000 kilometer i året er opphevet, og det er i stedet gitt en beløpsgrense på kr 97 000 før fradrag for bunnfradrag.

Bunnfradrag

14 000 kroner.

Maksimalt reisefradrag

Maksimalt fradrag utgjør 83 000 kroner og gjelder summen av arbeidsreiser og besøksreiser fra post 3.2.9.

Maksimumsfradraget imfatter også kostnader tilbompasseringer og ferge, samt eventuelle faktiske kostnader tilflyreise. Det vises her til Skatte-ABC, tema "Merkostnader – besøksreiser til hjemmet" punkt 4.3.

Antall dager

Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjon og lignende skal trekkes fra hvis det utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år. Er du deltidsansatt eller jobber skiftarbeid, skal det faktiske antall reiser brukes.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Hvis du har hatt reisefradrag tidligere og ikke har flyttet eller byttet jobb, vil reisefradraget være oppført i skattemeldingen. Sjekk at det stemmer med årets reiser.

Informasjonen mangler eller er feil

Hvis informasjonen er feil eller mangler endrer eller fører du inn:

  • antall dager
  • avstand (kilometer tur-retur) per dag
  • eventuelt bompenger. Bompenger føres i feltet for ferge/bompenger.
  • årsak til endring.

Eksempel

Avstanden fra hjemmet til arbeidsstedet er 35 kilometer én vei, det vil si 70 kilometer tur-retur. Ved daglige reiser i ett år vil fradraget bli:

  70 kilometer x 230 dager x 1,65 kroner: 26 565 kroner
- Bunnfradrag 14 000 kroner
= Fradrag 12 565 kroner

Leverer du papirskattemelding fører du 26 565 kroner i post 3.2.8, og 12 565 kroner i post 3.2.8/3.2.9 i skattemeldingen din.

Leverer du elektronisk, fyller du kun ut spesifikasjon av reisefradrag:

Post 3.2.8: 230 dager á 70 kilometer (tur-retur)

Du kan bruke reisefradragskalkulatoren for å beregne ditt fradrag.

I visse tilfeller kan du ha krav på fradrag for utgifter til bompenger og ferge i tillegg til reisefradraget. For å kunne kreve fradrag for ferge eller bompenger må du ha behov for bil, og utgiftene må overstige 3 300 kroner per år.

Behov for bil

Dersom bruk av bil innebærer minst to timer kortere reise- eller ventetid per dag, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel, har du behov for bil.

Når utgiftene overstiger 3 300 kroner

Fradrag for utgifter til bompenger gis i sin helhet når summen av kostnader til ferge og bompenger (etter rimeligste billettalternativ) overstiger 3 300 kroner per år. Har du abonnementsordning eller rabattkort ved bompassering/fergebruk, er det den rabatterte prisen som gjelder ved vurdering av om fradraget kan gis og eventuelt størrelsen på fradraget.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Det faste fradraget for arbeidsreise får du uavhengig av hvilke faktiske utgifter du har, og dermed kreves ingen dokumentasjon på dette.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere:

  • utgiftene dine hvis du krever fradrag for utgifter til bom, ferge eller flyreiser. Utgifter må kunne dokumenteres med kvitteringer for betalt abonnement, flerreisekort, enkeltbillett mv. Hvis du krever fradrag for utgifter til bom, må du også kunne redegjøre for at du sparer minst to timer i reise-/ventetid ved bruk av bil istedenfor rutegående transportmiddel.