Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Post 3.3.10

3.3.10 Tap ved salg av aksjer, verdipapirfond og obligasjoner

Gjelder for inntektsåret 2019

I denne posten fører du opp beregnet tap ved salg av aksjer og/eller aksjeandelen i verdipapirfond og obligasjoner som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. 

Norske banker og finansinstitusjoner rapporterer dine utenlandske aksjer slik at tap ved salg blir forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • tap på aksjer/egenkapitalbevis i norske og utenlandske selskaper

  • tap i norske og utenlandske verdipapirfond

  • tap på obligasjoner

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Tap ved salg av aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159)

Har du tapved salg av aksjer og/eller aksjefond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal du fylle ut skjemaet RF-1159. Bruk "legg til post" i skattemeldingen og velg post 3.3.10. Denne posten leder deg til skjemaet RF-1159. Vær oppmerksom på at dersom du har tap ved salg av kombinasjonsfond (aksje og rentepapirer), skal du splitte tapet i en aksje- og rentedel. Grunnen til at du må splitte er at det er ulike skattesatser for hhv aksje- (31,68 prosent) og renteinntekter (22 prosent).

Tap salg obligasjoner (forhåndsutfylt)

I denne posten vil du også kunne finne tap ved salg obligasjoner som er innrapportert fra banker mv. Du må kontrollere at beløpene er riktige.

Tap verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159)

Har du tap ved salg av obligasjoner, sertifikater og/eller rentefond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, skal du fylle ut skjemaet RF-1159. Bruk "legg til post" i skattemeldingen og velg post 3.3.10. Denne posten leder deg til skjemaet RF-1159. Vær oppmerksom på at dersom du har tap ved salg av kombinasjonsfond (aksje og rentepapirer), skal du splitte tapet i en aksje- og rentedel. Grunnen til at du må splitte er at det er ulike skattesatser for hhv aksje- (31,68 prosent) og renteinntekter (22 prosent).

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.