Post 3.3.11

3.3.11 Framførbart underskudd fra tidligere år

Gjelder for inntektsåret 2020

Denne posten viser hva du har i ubenyttet underskudd fra siste års skattefastsetting. Summen er normalt fylt ut, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har et ubenyttet underskudd fra siste års skattefastsetting.

Fradrag som ikke kan gi eller øke et underskudd:

Underskuddet kan falle bort hvis:

  • underskuddet kommer fra opphør av næringsvirksomhet i 2005 eller tidligere. Dette skyldes den daværende 10-årsfristen.
  • du har fått ettergitt gjeld ved gjeldsforhandling eller konkurs.
  • du har fått tilbakeført underskudd tidligere år ved opphør av virksomhet.

 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt ut med beløp fra siste års fastsetting, så sjekk at alt er riktig. Du sjekker det mot siste års skatteoppgjør.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.