Post 3.3.13

3.3.13 Tap andre finansprodukter

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten skal være forhåndsutfylt og kan kun benyttes for følgende finansielle instrumenter handlet gjennom Oslo Børs/VPS eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner: ETN (Exchange Traded Notes), Warrants, Tegningsretter, Kurstap Valutalån.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • tap i ETN-er, warrants, tegningsretter og/eller valutalån som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) eller andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.
  • tap i ETN-er, warrants, tegningsretter og/eller valutalån som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) (enten i Norge eller utlandet) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra VPS/banken(e), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra Verdipapirsentralen (VPS) eller banken(e) i januar.

Hvis beløpet er feil, må du selv endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp må du føre opp produktnavn (eventuelt annen relevant informasjon) og tap. Dersom posten gjelder valutalån må du også føre opp bankens navn.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard