Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag

Gjelder for inntektsåret 2020

I denne posten fører du opp fradrag som ikke dekkes av de andre postene. Det gis ikke fradrag for dine eller familiens private kostnader, herunder kostnader til bolig, mat eller underhold. Noen av fradragene kan være rapportert inn og fylt ut i skattemeldingen, mens andre fradrag må du fylle inn selv. Husk å sjekke at alt er riktig. 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dokumentasjonskrav

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.