Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

Hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, står fradrag for dette i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjelder posten meg?

Har du gitt en pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen i post 3.3.7.

Maksimalt fradrag for gaver er 25 000 kroner per år.

Fradraget kan ikke fordeles fritt mellom ektefeller. Hvis du har gitt gave sammen med andre og beløpet som er innrapportert på deg er feil, må du be organisasjonen rapportere din forholdsmessige del av gavebeløpet på nytt.

Utenlandske organisasjoner

Du kan også få fradrag for pengegaver til utenlandske organisasjoner og tros- og livssynssamfunn innenfor EØS-området, forutsatt at disse er godkjent av Skatteetaten. Gave til utenlandsk organisasjon blir ikke rapportert og er derfor ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Satser og nøkkeltall

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 25 000 kroner per år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

Utenlandske organisasjoner

Organisasjonen må:

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Gavebeløpet skal være innrapportert elektronisk og ferdig utfylt i skattemeldingen. Gaver til frivillige organisasjoner og lignende som ikke er rapportert inn, får du ikke fradrag for. Hvis det mangler et beløp, ta kontakt med organisasjonen og be om at de sender inn korrigerte opplysninger til skattemyndighetene.

Utenlandske organisasjoner

Slike gaver er ikke innrapportert. I posten, under Gaver gitt til organisasjoner til utlandet, fører du opp navn på den utenlandske organisasjonen og gavebeløpet i norske kroner.

Dokumentasjonskrav

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Utenlandske organisasjoner

Fradrag for gaver til organisasjoner i utlandet må kunne dokumenteres med kvittering hvis vi ber om det. Kvitteringen må inneholde opplysninger om givers navn, adresse, norsk fødselsnummer/D-nummer og gavebeløp i norske kroner.