Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Tap ved salg av andeler i norsk-kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland - NOKUS (RF-1246)

Gjelder for inntektsåret 2020

Tap ved salg av andeler i norsk-kontrollerte utenlandske selskap mv i lavskatteland føres i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjelder posten meg?

Dette gjelder for alle som har solgt andel i NOKUS-selskap og har beregnet tap i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS post 840.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.