Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Årsavgift på VPS-konto, leie av bankboks mv

Gjelder for inntektsåret 2020

Fradrag for årsavgift på VPS-konto eller leie av bankboks kan du føre i denne posten.  

Gjelder posten meg?

Har du en VPS-konto (Verdipapirsentralen ASA) der du betaler årsavgift, kan du føre kostnaden til fradrag i post 3.3.7.

Har du verdipapirer som du oppbevarer i bankboks og verdipapirene kan gi skattepliktig inntekt, kan du føre leieutgiftene til fradrag i post 3.3.7.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du opp beløpet og hva det gjelder.

Dokumentasjonskrav

Om du har ført opp utgifter som overstiger 10 000 kroner på årsbasis, må du ha betalt via bank for at summen skal være fradragsberettiget.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dokumentasjon for kostnader til årsavgift for VPS-konto mv, kan du vise med kvittering.