Post 3.3.7

3.3.7 Andre fradrag: Inntektsfradrag fra Gevinst og tapskonto (RF-1219)

Gjelder for inntektsåret 2020

Fradrag fra Gevinst og tapskonto (RF-1219) føres i denne posten. Posten brukes også til andre fradrag som ikke dekkes av andre poster.

Gjelder posten meg?

Dette gjelder for alle som har et tap som fradragsføres over flere år gjennom RF-1219 Gevinst og tapskonto. Beregnet fradrag går fra av post 15b.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.