Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.3.8

3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

Denne posten skal være forhåndsutfylt med netto aksjetap fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er notert på Oslo Børs, som du har mottatt "RF-1088 Aksjeoppgaven" for. Det samme gjelder egenkapitalbevis.

Posten kan også være forhåndsutfylt med tap ved opphør av Aksjesparekonto.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt aksjer i løpet av inntektsåret med tap som gir rett til fradrag og/eller du har hatt fradragsberettiget tap ved opphør av aksjesparekonto .

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Skattemeldingen vil bare være forhåndsutfylt for realisasjoner der Skatteetaten sitter med alle opplysninger for å beregne gevinst/tap.

Informasjonen mangler eller er feil

Dersom Skatteetaten ikke har fullstendige opplysninger, for eksempel at vi mangler opplysninger om salgsvederlag, vil det ikke være beregnet gevinst/tap for denne realisasjonen i skattemeldingen.

I RF-1088 Aksjeoppgaven vil du finne en fotnote under post 120 der det står at vi har manglende opplysninger for å beregne gevinst/tap for en eller flere realisasjoner. Du må da gå til tabell 3b i "RF-1088 Aksjeoppgaven" for å finne disse realisasjonene.

Er beløpet i RF-1088 Aksjeoppgaven feil eller det står «ukjent», må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle og føre korrekt fradragsberettiget tap i post 3.3.8 i skattemeldingen.

Fradragsberettiget tap ved opphør av aksjesparekonto skal være innrapportert fra tilbyder. Dersom det er feil eller mangler i skattemeldingen må du korrigere skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med tilbyder av aksjesparekontoen.

Endrer du beløpet i skattemeldingen må du levere skattemeldingen

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.