Post 3.3.8

3.3.8 Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1088)

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten skal være forhåndsutfylt med netto aksjetap fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs og som går fram av "RF-1088 Aksjeoppgaven".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har solgt aksjer i løpet av inntektsåret med tap som gir rett til fradrag.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Skattemeldingen vil bare være forhåndsutfylt for realisasjoner der Skatteetaten sitter med alle opplysninger for å beregne gevinst/tap.

Informasjonen mangler

Dersom Skatteetaten ikke har fullstendige opplysninger, for eksempel at vi mangler opplysninger om salgsvederlag, vil det ikke være beregnet gevinst/tap for denne realisasjonen i skattemeldingen.

I RF-1088 Aksjeoppgaven vil du finne en fotnote under post 120 der det står at vi har manglende opplysninger for å beregne gevinst/tap for en eller flere realisasjoner. Du må da gå til tabell 3b i "RF-1088 Aksjeoppgaven" for å finne disse realisasjonene. Du må korrigere de mangelfulle tallene og føre gevinst/tap på disse realisasjonene direkte i skattemeldingen.

Informasjonen er feil

Er beløpet i RF-1088 Aksjeoppgaven feil eller det står «ukjent», må du korrigere tallene som er feil eller mangelfulle og føre korrekt fradragsberettiget tap i post 3.3.8 i skattemeldingen.

Endrer du beløpet i selvangivelsen post 3.3.8 må du levere skattemeldingen. Du må da gå til tabell 3b i RF-1088 Aksjeoppgaven for å finne detaljer om alle realisasjonene.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard