Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

3.5 Særfradrag

Postene under "3.5 Særfradrag" gjelder særfradrag for nedsatt ervervsevne, enslige forsørgere og uvanlig store sykdomsutgifter. Alle særfradragene har betingelser for å bli innvilget. Særfradrag for uførhet er nå helt utfaset, og særfradrag for store sykdomsutgifter er under utfasing.