3.5 Særfradrag

Postene under "3.5 Særfradrag" gjelder særfradrag for nedsatt ervervsevne, enslige forsørgere og uvanlig store sykdomsutgifter. Alle særfradragene har betingelser for å bli innvilget. Særfradrag for uførhet er nå helt utfaset, og særfradrag for store sykdomsutgifter er under utfasing.