Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 3.5.4

3.5.4 Særfradrag - store sykdomsutgifter

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

Særfradraget for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011, og dette føres i denne posten.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder deg som:

  • selv har eller forsørger person med varig sykdom eller svakhet, og hvor sykdommen/svakheten har påført deg kostnader med mer enn 9 180 kroner, og du har fått fradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2010 og 2011.
  • har hatt tilsynskostnader, som du har dekket selv, på grunn av forsørget barns varige sykdom eller svakhet. Fradrag gis uten minimumsgrense og gjelder kun de ekstra tilsynskostnadene som skyldes barnets helsetilstand som ikke inngår i foreldrefradraget i post 3.2.10.

Kostnader til tannbehandling er ikke sykdomsutgifter.

Satser og nøkkeltall

Kostnadene må overstige 9 180 kroner. Du får fradrag for 67 prosent av kostnadene.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

I posten fører du opp summen av utgifter som er knyttet til sykdommen/svakheten og som du kan få fradrag for, som for eksempel medisiner, medisinske hjelpemidler, legeutgifter. Du får fradrag for 67 prosent av utgiftene, men du skal føre opp alt. 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på utgiftene, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Du bør sette opp en oversikt over alle utgiftene som du sender inn med dokumentasjonen dersom vi ber om det.