Post 4.1.10

4.1.10 Formue andre finansprodukter

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten skal være forhåndsutfylt for følgende finansielle instrumenter handlet gjennom Oslo Børs/VPS: ETN-er (Exchange Traded Notes), Warrants, Tegningsretter.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • formue i ETN-er, warrants og/eller tegningsretten som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS)
  • formue i ETN-er, warrants og/eller tegningsretter som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) enten i Norge eller utlandet

Der formue ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp beløpet i denne posten.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra Verdipapirsentralen (VPS), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra VPS i januar.

Hvis beløpet er feil eller mangler, må du føre opp  korrekt beløp skattemeldingen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom, for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp, må du føre opp produktnavn (evnt. annen relevant informasjon) og rett beløp.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard