Post 4.1.10

4.1.10 Formue andre finansprodukter

Gjelder for inntektsåret 2020

Denne posten skal være forhåndsutfylt for følgende finansielle instrumenter handlet gjennom Oslo Børs/VPS: 

ETN-er (Exchange Traded Notes)
Warrants
Tegningsretter

Denne posten skal også brukes til å innrapportere finansprodukter som ikke står i skattemeldingen. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • formue i ETN-er, warrants og/eller tegningsretten som er handlet gjennom Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS)
  • formue i ETN-er, warrants og/eller tegningsretter som er handlet utenfor Oslo Børs/Verdipapirsentralen (VPS) enten i Norge eller utlandet
  • Finansprodukter som ikke står i skattemeldingen

Der formue ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp beløpet i denne posten.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten kan være forhåndsutfylt og baserer seg på hva som har blitt innrapportert fra VPS/banken(e), så sjekk at alt er korrekt. Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du mottar fra Verdipapirsentralen (VPS) eller banken(e) i januar/februar.

Hvis beløpet er feil eller mangler, må du føre korrekt beløp i skattemeldingen. Du bør også kontakte finansinstitusjonen(e) du har handlet gjennom for at årsoppgaven skal bli korrekt.

Denne posten skal også brukes til å innrapportere finansprodukter som ikke står i skattemeldingen. Når du går inn og velger legg til i post 4.1.10 vil skjema RF-1159 åpne seg. I RF-1159 har du en nedtrekksmeny der du velger hvilket finansprodukt du skal innrapportere. Dersom finansproduktet ikke står på listen velger du nederste valg som er andre finansprodukter/instrumenter.

Dersom posten ikke er forhåndsutfylt, mangler informasjon eller inneholder feil beløp, må du føre opp produktnavn (evnt. annen relevant informasjon) og rett beløp.

Du må også føre opp årsak til hvorfor du endrer posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.