Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 4.1.6

4.1.6 Utestående fordringer (i Norge)

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2022.

I denne posten føres fordringer som lån til venner og familie, krav på forfalt lønn, tilgode underholdsbidrag og/eller betalt forskudd på en motytelse du ikke enda har mottatt per 31. desember.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder deg som har noe av følgende:

  • utestående lån eller fordring til personer eller selskap per 31. desember
  • krav om en motytelse per 31. desember som du har betalt forskuddsvis
  • tilgode underholdsbidrag per 31. desember.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Dersom det gjelder for eksempel krav på forfalt lønn vil den normalt være utfylt med det som er innrapportert fra arbeidsgiver, så sjekk at det er riktig.

Privat lån

Fordringer med mer privat karakter, for eksempel lån til familie, vil ikke være rapportert inn, uansett om du har oppgitt det på skattekortet eller tidligere år, og derfor må du legge det til. I posten fører du summen per 31.desember, navnet på den som har lånt penger og adressen til vedkommende. Dette må gjøres hvert år i skattemeldingen. Private lån vil være en del av formuen din fordi du har de pengene utestående. Hvis du får renter på lånet, fører du opp rentene i  post 3.1.2.

Gi beskjed til den som har lånt penger om at vedkommende også må huske og føre opp lånet i post 4.8.1.

Verdi

Består fordringen i utenlandsk valuta, skal fordringen verdsettes ut fra valutakurs per 31. desember.

Gjelder det sikre fordringer som pantobligasjoner, gjeldsbrev og lignende, skal dette verdsettes til pålydende. Gjelder det usikre fordringer verdsettes skjønnsmessig uavhengig av eventuelle nedskrivinger.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fordringen må kunne dokumenteres med kopi av gjeldsbrev/avtalen mellom lånetaker og utlåner hvis vi spør.