Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 4.1.9

4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank (RF-1231)

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten fører du hva du og dine barn under 17 år har i innskudd i utenlandske banker per 31. desember. Innskudd tilhørende barn under 17 år blir fordelt med en halvpart på hver av foreldrene når de bor sammen. Verdien i posten baserer seg på hva du har fylt ut i skjema "RF-1231 Bankinnskudd i utlandet".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har bankinnskudd i utenlandske banker.
  • er foreldre til barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret, som har bankinnskudd i utenlandske banker.

Hvis du er fosterforeldre og ikke mottar godtgjørelse, gjelder det også deg.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp andelen.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, vil barnets andel bli fordelt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over hele andelen til deg.

Satser og nøkkeltall

Verdien av innskuddet skal omgjøres til norske kroner. Bruk kjøpskursen til Norges Bank.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

Hvis du har bankinnskudd i utlandet skal RF-1231 Bankinnskudd i utlandet
fylles ut.

Når du leverer elektronisk vil summen i post 4.1.9 overføres automatisk fra skjema RF-1231.

Leverer du på papir må du selv påføre beløpet på skattemeldingen og sende inn RF-1231 sammen med din skattemelding.

Renteinntekten skal føres i post 3.1.11.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på tallene, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.