Post 4.1.9

4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank (RF-1231)

Gjelder for inntektsåret 2020

I denne posten fører du hva du og dine barn under 17 år har i innskudd i utenlandske banker per 31. desember. Innskudd tilhørende barn under 17 år blir fordelt med en halvpart på hver av foreldrene når de bor sammen. Skjema "RF-1231 Bankinnskudd i utlandet" brukes for å gi opplysninger.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har bankinnskudd i utenlandske banker.
  • er foreldre til barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret og som har bankinnskudd i utenlandske banker.

Hvis du er fosterforeldre og ikke mottar godtgjørelse, gjelder det også deg.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, er det den barnet bor hos i følge Folkeregisteret ved inntektsårets utgang, som skal føre opp andelen.

Hvis du har barnet boende hos deg og er gift, vil barnets andel bli fordelt mellom deg og din ektefelle. Din ektefelle, som ikke er barnets biologiske foreldre, kan føre over hele andelen til deg.

Satser og nøkkeltall

Verdien av innskuddet skal omgjøres til norske kroner. Bruk kjøpskursen til Norges Bank.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I denne posten fører du summen av innskuddene som står i RF-1231 Bankinnskudd i utlandet. Verdien av innskuddet omgjøres til norske kroner. Bruk kjøpskursen til Norges Bank.

Når du leverer elektronisk vil summen i post 4.1.9 overføres automatisk fra RF-1231 skjema.

Renteinntekten skal føres i post 3.1.11.

Dokumentasjonskrav

Når du har bankinnskudd i utlandet skal RF-1231 Bankinnskudd i utlandet fylles ut. Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Eller sender skjemaet inn på papir sammen med din skattemelding.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på tallene, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.