Post 4.2.5

4.2.5 Motorkjøretøy

Gjelder for inntektsåret 2020

Eier du et motorkjøretøy (bil, motorsykkel, moped eller snøscooter) per 31. desember, skal verdien av den føres her. Verdien fastsettes ut fra årsmodell og listepris. Verdien er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har et motorkjøretøy registrert i sitt navn hos Statens vegvesen. 

Satser og nøkkeltall

Verdisettingen skjer etter følgende skala:

Første registreringsår

Verdi av listepris som ny
2020 75 %
2019 65 %
2018 55 %
2017 45 %
2016 40 %
2015 30 %
2014 20 %
2005 - 2013 15 %
1991 - 2004 1 000 kroner

Verdien til kjøretøy som er 30 år eller eldre er lik antatt salgsverdi.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Dette feltet er utfylt basert på informasjon vi får fra Statens vegvesen, men du må sjekke at det er riktig. Hvis informasjonen mangler eller er feil, retter du det i skattemeldingen.

For en ny bil må du registrere følgende i posten:

Verdien blir automatisk regnet ut når du leverer elektronisk.

Se hvordan du endrer formuesverdi på bil elektronisk i skattemeldingen.

Før eller rett opp opplysningene som mangler. Har du opplysninger om endringer i eierforholdet, ønsker vi at du i tillegg varsler Statens vegvesen fordi vi får våre opplysninger fra dem. Da kan vi fylle ut riktige opplysninger i neste års skattemelding.

Verdien til kjøretøy som er 30 år eller eldre er lik antatt salgsverdi.

  • Skriv "0" i feltet for Formueverdi eller slett hele oppføringen.
  • Gi beskjed til Statens vegvesen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.