4.3 Formuesverdi for bolig og annen fast eiendom

Postene under "4.3 Formuesverdi for bolig og annen fast eiendom" gjelder formue som for eksempel bolig, fritidsbolig, skogeiendom, gårdsbruk, jordbrukseiendom, tomt, næringseiendom og så videre.