4.6 Skattepliktig formue i utlandet

Postene under "4.6 Skattepliktig formue i utlandet" gjelder formue som for eksempel fast eiendom, aksjer, utestående fordringer, gjeldsbrev, andel i verdipapirfond, kapitalforsikring og så videre i utlandet.