Viktig informasjon

Hjelpen på denne siden gjelder de få som fremdeles må levere skattemeldingen i gammelt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldingen er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldingen er inndelt i temaer. Den har egne hjelpesider. Se vår oversikt med hjelp til temaer i skattemeldingen.

Post 4.6.1

4.6.1 Fast eiendom i utlandet

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldingen i Altinn. Gjelder for inntektsåret 2021

I denne posten føres formuesverdi og informasjon om fast eiendom i utlandet, på Svalbard og utleid næringseiendom i utlandet. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som: 

 • eier fast eiendom i utlandet per 31. desember.
 • eier utleid utenlandsk næringseiendom per 31. desember (RF-1098 Formue av næringseiendom).
 • eier fast eiendom på Svalbard per 31. desember.

Formuesverdi på fast eiendom i utlandet som ikke er skattepliktig til Norge, skal også føres her. Har du anskaffet eiendom i utlandet i 2021, må du gi opplysninger om eiendommen i denne posten.

 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen i Altinn?

I posten fører du opp formuesverdi oppgitt i post 295 i skjema RF-1098 Formue av næringseiendom. Når du leverer elektronisk, vil verdien i post 4.6.1 overføres automatisk fra RF-1098 skjemaet.

I posten må du fylle ut informasjon om:

 • Land
 • Kjøpsdato
 • Formuesverdi på din andel
 • Type eiendom (borett, egen bolig, fritidsbolig, tomt, gårdsbruk med mer)
 • Salgsverdi per 1. januar i norske kroner
 • Valutakurs ved omregning
 • Eierandel i prosent
 • Årsak til endring

 

I posten må du fylle ut informasjon om:

 • Eiendomstype (borett, egen bolig, fritidsbolig, tomt, gårdsbruk med mer)
 • Gårds-, bruks-, seksjons- og festenummer
 • Formuesverdi
 • Eierandel i prosent

Dersom eiendommen står ferdig utfylt, men med feil informasjon, må du føre opp ny korrigert informasjon/velge "Endre" og legge inn korrekt informasjon i post 4.6.1.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.