Slik endrer eller legger du til en post

Her viser vi deg hvordan du kan endre eller legge til en post i Skattemeldingen.

Viktig informasjon

I år får de fleste privatpersoner en helt ny skattemelding. Hvis dette gjelder deg, vil du se at veiledningen på denne siden ikke stemmer for deg. Logg inn så får du hjelp direkte i skattemeldingen. Er du usikker på hvilken skattemelding du har fått, kan du lese mer om de ulike formatene av skattemeldingen.

Først må du logge inn i Altinn og åpne skattemeldingen din for endring/levering. Her kan du få hjelp til å logge inn.

 

1. Klikk Endre for posten du ønsker å endre, for eksempel her er det post 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

Viser hovedoversikt med postene i Skattemeldingen.

 

2. Klikk på pilen for å få frem oversikt over postene.

Viser nedtrekkslisten Legg til i listen ovenfor.

 

3. Velg rett post i nedtrekkslisten.
Hvis du ikke finner posten i listen, har du den allerede i oversikten og klikker Endre for den posten.

Alle poster under 3.2 vises i nedtrekkslisten.

 

4. Klikk Legg til.

Posten 3.2.8/3.2.9 Fradrag for reise mellom hjem og arbeid/besøksreiser er valgt i nedtrekkslisten. Ved siden av er knappen Legg til.

For noen poster er det nødvendig å gi nærmere opplysninger på egne skjema. Skjemaene blir tilgjengelige når du legger til en post som krever skjema, og de blir automatisk sendt inn sammen med skattemeldingen din.

 

5. Du får opp et vindu med felt som du må fylle ut for den posten. 

6. Hvis vinduet er stort, må du passe på å skrolle helt ned.

En dialogboks kommer opp med felt du må fylle ut.

 

7. I mange poster må du oppgi årsak til endringen.

8. Klikk OK.

Det er skrollet ned i dialogboksen slik at resten av feltene vises. Nederst ligger knappen Ok.

 

9. Sjekk at endringene er kommet med i oversikten og

10. Klikk Lagre/Tilbake til oversikten.

I listen over poster har den nye posten blitt lagt til. Nederst ligger knappen Lagre/Tilbake til oversikten.

 

11. Endringen på posten vises i hovedoversikten. Du kan nå endre flere poster eller 

12. sende inn skattemeldingen ved å klikke Kontroller skjema.

Viser hovedoversikt med postene der post 3.2 er oppdatert i Skattemeldingen.