Slik endrer du foreldrefradraget

Du kan endre fordelingen av fradraget mellom deg og ektefelle/samboer. Dersom du for eksempel kjører en omvei for å hente og levere i barnehage eller skole, kan du også få fradrag for det. Dette fører du i post 3.2.10 og her viser vi deg hvordan du gjør det.

Viktig informasjon

I år får de fleste privatpersoner en helt ny skattemelding. Hvis dette gjelder deg, vil du se at veiledningen på denne siden ikke stemmer for deg. Logg inn så får du hjelp direkte i skattemeldingen. Er du usikker på hvilken skattemelding du har fått, kan du lese mer om de ulike formatene av skattemeldingen.

Først må du logge inn i Altinn og åpne skattemeldingen din for endring/levering. Her kan du få hjelp til å logge inn.

 

1. Klikk Endre for post 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv.

Viser hovedoversikt med postene i Skattemeldingen.

 

2. Klikk på pilen for å få frem oversikt over postene.

Viser nedtrekkslisten Legg til i listen ovenfor.

 

3. Velg rett post 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.). Hvis du ikke finner posten i listen, har du den allerede i oversikten og klikker Endre for den posten. 

Dersom du ikke har posten i listen fra før, får du opp en melding som sier at du ikke skal sende inn dokumentasjon, men må kunne vise den hvis vi spør. Klikk Ok på meldingen.

Hvis du har barn som er 12 år eller eldre med et særskilt behov for omsorg og pleie må du kunne dokumentere dette behovet med legeattest/attest fra barnevern, men den skal kun sendes inn på forespørsel. Det samme gjelder andre vedlegg om dette. 

 

Alle poster under 3.2 vises i nedtrekkslisten

 

4. Klikk Legg til.

Post 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.) er valgt i nedtrekkslisten. Ved siden av er knappen Legg til.

 

5. Fyll inn antall barn du har krav på fradrag for.

6. Fyll ut hvem du har betalt til og det beløpet du har betalt. Har du omvei til barnehagen eller skole fyller du inn antall kilometer og reiser. Summen regnes ut automatisk.

7. Skroll helt ned.

En dialogboks kommer opp med felt du må fylle ut, blant annet en nedtrekksliste for antall barn.

 

8. Mottar du stønad til barnetilsyn fra NAV fyller du inn beløpet her.

9. Oppgi årsak til endringen.

10. Klikk OK.

Det er skrollet ned i dialogboksen slik at resten av feltene vises. Nederst ligger knappen Ok.

 

11. Sjekk at endringene er kommet med i oversikten og

12. Klikk Lagre/Tilbake til oversikten.

I listen over poster har den nye posten blitt lagt til. Nederst ligger knappen Lagre/Tilbake til oversikten.

 

13. Endringen på post 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. vises i hovedoversikten. 
Du kan nå endre flere poster eller sende inn skattemeldingen ved å klikke Kontroller skjema.

Viser hovedoversikt med postene der post 3.2 er oppdatert i Skattemeldingen.

 

Viktig informasjon

Hvis du og ektefelle/samboer fordeler fradraget som allerede står i skattemeldingen slik at det ikke blir en halvpart på hver, må ektefelle/samboer huske å gjøre tilsvarende endring i sin skattemelding.