Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen for inntektsåret 2018 vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen 4. april 2019.

Slik endrer du betalte renter og gjeld

Dersom du har lån sammen med ektefelle/samboer, men lånet bare står oppført på den ene, kan du her se hvordan du kan dele opp renteutgiftene og gjelden i post 3.3.1

Samboere må først registrere at de har felles gjeld i post 1.3.

 

Først må du logge inn i Altinn og åpne skattemeldingen din for endring/levering. Her kan du få hjelp til å logge inn.

 

1. Klikk Endre for post 3.3/4.8 Renter, gjeld og andre kapitalkostnader.

Viser hovedoversikt med postene i Skattemeldingen.

 

2. Klikk på pilen for å få frem oversikten over postene.

Viser nedtrekkslisten Legg til i listen ovenfor.

 

3. Velg rett post 3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld i listen.

Alle poster under 3.3/4.8 vises i nedtrekkslisten.

 

4. Klikk Legg til.

Post 3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld er valgt i nedtrekkslisten. Ved siden av er knappen Legg til.

 

5. Fyll ut Långivers navn, Gjeldsrenter og Gjeld. Årsak til endring velges i nedtrekkslisten. Når du velger Overført til/fra ektefelle/samboer, kommer det opp nye felt for ektefelles/samboers fødselsnummer og navn som du må fylle ut. Klikk OK.

En dialogboks kommer opp med felt du må fylle ut. Nederst ligger knappen OK.

 

6. Sjekk at endringene er kommet med og 

7. Klikk Lagre/Tilbake til oversikten.

I listen over poster har den nye posten blitt lagt til. Nederst ligger knappen Lagre/Tilbake til oversikten.

 

8. Endringen på post 3.3/4.8 Renter, gjeld og andre kapitalkostnader vises i hovedoversikten. 
Du kan nå endre flere poster eller sende inn skattemeldingen ved å klikke Kontroller skjema.

Viser hovedoversikt med postene der post 3.3/4.8 er oppdatert i Skattemeldingen.

Husk at ektefelle/samboer må gjøre tilsvarende endringer.

footer/desktop/standard