Slik endrer du betalte renter og gjeld

Når du har lån sammen med ektefelle eller samboer står hele lånet i skattemeldingen til én av dere. Dere kan enkelt dele renteutgiftene og gjelden mellom dere i skattemeldingen. Samboere/medlåntakere må fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver.

Her ser du hvordan du gjør endringer i post 3.3.1. Husk at endringene må gjøres i begges skattemeldinger. 

Viktig informasjon

De fleste lønnstakere og pensjonister mottar nå den nye skattemeldingen. Hvis dette gjelder deg, vil du se at veiledningen på denne siden ikke stemmer for deg. Logg inn så får du hjelp direkte i skattemeldingen. Er du usikker på hvilken skattemelding du har fått, kan du lese mer om de ulike formatene av skattemeldingen.

Samboere må først registrere at de har felles gjeld i post 1.3.

 

Først må du logge inn i Altinn og åpne skattemeldingen din for endring/levering. Her kan du få hjelp til å logge inn.

 

1. Klikk Endre for post 3.3/4.8 Renter, gjeld og andre kapitalkostnader.

Viser hovedoversikt med postene i Skattemeldingen.

 

2a . Hvis lånet står på deg, klikk Endre for post 3.3.1/4.8.1 på det lånet du ønsker å fordele. Gå til punkt 5.

2b. Hvis du får overført deler av lånet til deg, klikk på pilen for å få frem oversikten over postene.

Viser oversikt over postene i 3.3/4.8.

 

3. Velg rett post 3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld i listen.

Alle poster under 3.3/4.8 vises i nedtrekkslisten.

 

4. Klikk Legg til.

Post 3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld er valgt i nedtrekkslisten. Ved siden av er knappen Legg til.

 

5. Fyll ut Långivers navn, Gjeldsrenter og Gjeld. Årsak til endring velges i nedtrekkslisten. Når du velger Overført til/fra ektefelle/samboer, kommer det opp nye felt for ektefelles/samboers fødselsnummer og navn som du må fylle ut. Klikk OK.

En dialogboks kommer opp med felt du må fylle ut. Nederst ligger knappen OK.

 

6. Sjekk at endringene er kommet med og 

7. Klikk Lagre/Tilbake til oversikten.

I listen over poster har den nye posten blitt lagt til. Nederst ligger knappen Lagre/Tilbake til oversikten.

 

8. Endringen på post 3.3/4.8 Renter, gjeld og andre kapitalkostnader vises i hovedoversikten. 
Du kan nå endre flere poster eller sende inn skattemeldingen ved å klikke Kontroller skjema.

Viser hovedoversikt med postene der post 3.3/4.8 er oppdatert i Skattemeldingen.
Viktig informasjon

Husk at ektefelle/samboer må gjøre tilsvarende endringer.