Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2020

Hvert år gjør vi tilgjengelig nøkkeltall om skatteoppgjøret. Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune, blant annet hvor mange som har fått penger til gode og hvor mange som har fått restskatt.

Last ned

Last ned alle nøkkeltall:

Kommuneoversikt

Her er et lite utvalg av nøkkeltall om hver enkelt kommune. Oversikten viser alle kommuner i Norge, antall skattepliktige som omfattes av skatteoppgjøret og hvor mye de får tilbake eller må betale.

Du kan søke i listen: