Brexit - Registrering som bosatt i Norge

Er du britisk statsborger eller i familie med britisk statsborger, som er registrert bosatt i Norge, har meldt innflytting til Norge eller skal melde innflytting til Norge, vil du finne informasjon om hva du skal gjøre i denne artikkelen.

Du må nå søke ny oppholdstillatelse. Se informasjon på UDI sine nettsider.

Dersom du innvilges en ny type oppholdstillatelse, så vil Folkeregisteret bli oppdatert med informasjon om din nye tillatelse. Du trenger ikke kontakte oss.

Viktig informasjon
  • Når vi behandler meldingen din vil vi vurdere om du hadde oppholdsrett etter EØS-regelverket per 31.12.2020.
  • Vi vil se på om du har fremlagt et registreringsbevis fra politiet, eller annen dokumentasjon som viser at du hadde oppholdsrett.

Lovlig opphold

Dersom vi vurderer at du har lovlig opphold i Norge, samt at du har sannsynliggjort bosetting i Norge, vil du bli registrert bosatt i Norge og tildelt et norsk fødselsnummer.
Dersom du på et senere tidspunkt blir innvilget den nye tillatelsen du har søkt om, vil Folkeregisteret bli oppdatert med den nye informasjonen.

Ikke lovlig opphold

Dersom vi vurderer at du ikke har lovlig opphold i Norge, vil din melding om innflytting bli avvist. Du må da melde innflytting på ny, når du er innvilget en ny oppholdstillatelse.

Viktig informasjon
  • Når vi behandler meldingen din vil vi vurdere om du hadde oppholdsrett etter EØS-regelverket per 31.12.2020.
  • Vi vil se på om du har fremlagt et registreringsbevis fra politiet, eller annen dokumentasjon som viser at du hadde oppholdsrett.

Lovlig opphold

Dersom vi vurderer at du har lovlig opphold i Norge, samt at du har sannsynliggjort bosetting i Norge, vil du bli registrert bosatt i Norge og tildelt et norsk fødselsnummer.
Dersom du på et senere tidspunkt blir innvilget den nye tillatelsen du har søkt om, vil Folkeregisteret bli oppdatert med den nye informasjonen.

Ikke lovlig opphold

Dersom vi vurderer at du ikke har lovlig opphold i Norge, vil din melding om innflytting bli avvist. Du må da melde innflytting på ny, når du er innvilget en ny oppholdstillatelse.

Du må møte hos Skatteetaten for å melde innflytting. Du må bestille tid på forhånd.

 

Du kan ikke melde innflytting før du har søkt ny oppholdstillatelse.

Dersom du som britisk statsborger skal ha oppholdsrett etter EØS-regelverket etter 1.1.2021, må det være som tjenesteyter, eller på grunnlag av en familierelasjon til en person med rettigheter etter EØS-regelverket. Dette kan være en EØS-borger, eller en norsk borger.

Du skal i utgangspunktet søke om Schengen-oppholdskort hos utlendingsmyndighetene.

Dersom du ikke ønsker å vente, kan du melde innflytting før du har søkt om Schengen-oppholdskort. Du må da dokumentere din oppholdsrett ovenfor oss, i forbindelse med melding om innflytting.