Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1401

Melding om flytting til Norge

Planlegger du å flytte til Norge? Her får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å melde flytting til Norge.

For at vi skal kunne gi informasjon som er tilpasset deg, vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål.