Endre postadresse

I Folkeregisteret kan du bli registrert med bostedsadresse og postadresse. Du kan legge til postadresse dersom du ønsker at posten din skal bli sendt til en annen adresse enn bostedsadressen din. Dette gjelder både om du har fødselsnummer eller d-nummer.

Det er viktig at du som bor i Norge, gir beskjed til Skatteetaten om hvilken adresse du vil motta posten din på. Du må også melde endring av postadresse dersom du har flyttet fra Norge og fått ny adresse i utlandet. Mange offentlige etater og private virksomheter bruker adresseopplysningene i Folkeregisteret til å kontakte deg. Dersom du for eksempel har betalt for mye skatt og har flyttet fra Norge, må vi kunne kontakte deg for å betale tilbake skattepengene du har til gode.

Slik endrer du / legger til postadresse:

Du må ha et fødselsnummer for å kunne benytte denne tjenesten. Hvis du har et d-nummer kan du endre postadressen her.

Dersom du skal flytte fra din folkeregistrerte adresse, må du levere flyttemelding isteden. NB! Husk også å melde endring til Posten om ny adresse, og merk postkassen din med navn og adresse.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endret postadresse på papir. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Bekreftelse

Du får melding fra oss når vi har registrert den nye postadressen din. Meldingen blir sendt til den nye postadressen din. Husk å merke postkassen din med navn.

Postadresseendring for utenlandske ansatte i Norge, sjøfolk og artister

Dersom du er:

  • sokkelarbeider bosatt i utlandet
  • utenlandsk sjømann på norskregistrert skip
  • utenlandsk artist

må du gi beskjed til Skatteetaten om adresseendring i utlandet. På skattekortet ditt er det oppgitt hvilket skattekontor du tilhører.

Du kan gjøre dette på to måter:

  • Du kan sende oss en elektronisk melding i Altinn.
  • Du kan sende oss et adresseendringsskjema. Du må huske å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er ID-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon. Utfylt skjema sender du til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Adressen finner du nederst i skjemaet.

Postadresseendring for selskap/næringsdrivende

Næringsdrivende må melde endring av postadresse til Brønnøysundregisteret.

Informer Posten om den nye postadressen din

Posten har et eget adresseregister. Folkeregisteret varsler ikke Posten om din nye folkeregistrerte postadresse. Du må derfor også huske å melde ifra til Posten når du har ny postadresse.

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker