Endre postadresse

Du kan legge til eller endre postadresse hvis du ønsker at posten fra det offentlige skal sendes til en annen adresse enn til den folkeregistrerte adressen din. Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du også legge til eller endre postadressen din. Du kan ikke ringe oss for å endre postadresse.

Skal du flytte må du levere flyttemelding.

Dersom du skal flytte fra din folkeregistrerte adresse, må du levere flyttemelding isteden. 

Har du d-nummer?

Du som har d-nummer kan registrere eller endre din oppholdsadresse i Norge, din postadresse i Norge og/eller postadressen i hjemlandet. Du kan også velge hvilken av disse adressene du ønsker å motta post til.

Det er viktig at du som bor i Norge, gir beskjed til Skatteetaten om hvilken adresse du vil motta posten din på. Du må også melde endring av postadresse dersom du har flyttet fra Norge og har fått ny adresse i utlandet. Mange offentlige etater og private virksomheter bruker adresseopplysningene i Folkeregisteret til å kontakte deg. Dersom du for eksempel har betalt for mye skatt og har flyttet fra Norge, må vi kunne kontakte deg for å betale tilbake skattepengene du har til gode.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endret postadresse på papir. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du bør imidlertid ikke sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker