Flytte til Norge

Planlegger du å bo i Norge i 6 måneder eller mer, skal du melde flytting til Norge senest 8 dager etter at du kom til Norge. 

Dersom du blir registrert bosatt i Norge, vil du få tildelt et norsk fødselsnummer. Dersom du allerede har et fødselsnummer skal du bruke dette. Dersom du skal være i Norge i mindre enn 6 måneder skal du ikke melde flytting hit. Det kan da være at du skal ha et midlertidig identifikasjonsnummer (d-nummer).

Dersom du er i Norge for å arbeide, men fremdeles bor i et land innenfor EØS-området, kan det være at du er en pendler. Du må likevel melde innflytting, men dersom du krysser av i meldingen for at du er EØS-pendler, vi vil vurdere om du kan bli unntatt fra å bli registrert som bosatt i Norge. Les mer om pendlerreglene.

Hvor kan du melde innflytting til Norge?

Er du fra EU/EØS og skal melde flytting til Norge, må du møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor for å levere innflyttingsmelding og bli ID-kontrollert. Dette gjelder også for norske statsborgere som flytter tilbake til Norge.

Er du fra et land utenfor EU/EØS skal du ikke møte opp hos Skatteetaten, men hos politiet. Når du møter hos politiet for bestille oppholdskort, vil politiet gi beskjed til Skatteetaten om at du flytter til Norge og trenger et fødselsnummer.

Du får et brev i posten når Skatteetaten har registrert innflyttingen til Norge. Brevet sendes til den folkeregistrerte adressen din. Husk å merke postkassen din med navn.

Her får du informasjon om hvordan du skal gå frem for å melde flytting til Norge

footer/desktop/standard