Bestilling av skattelister for inntektsåret 2020

Skattelistene for 2020 kan bestilles her. Listene blir tilgjengelige 8. desember kl. 07:00. Skattelistene er tilgjengelige for presse som har forhåndsbestilt lister og publikum som ønsker å søke i skattelistene.

Bestill tilgang

Hvem kan bestille skattelistene?

Presse som omfattes av medieansvarsloven kan søke om elektronisk utlevering av fullstendige skattelister. Se vilkår for bestilling og bruk av skattelister.

Slik bestiller du

Fra 8. oktober 2021 kan presseorganer bestille tilgang til skattelister for 2020.

 • Frist for at søknaden skal behandles før utleggsdagen er 20. november.
 • Pris pr liste er 2 000 kroner, eksklusiv merverdiavgift.

 

Se hvem som har fått tilgang

Her vil vi etter at søknadsfristen er gått ut vise en oversikt over presseorganer som har fått tilgang til skattelister.

Digital bestilling

 • Presseorganet bestiller skattelister ved å sende søknad via skatteetaten.no. Selve bestillingsskjemaet ligger i Altinn. Om det ikke er ansvarlig redaktør selv som bestiller, må ansvarlig redaktør signere en avtale som så legges ved søknaden. Dette gjøres under Oversikt - skjema og vedlegg ved utfylling av skjemaet i Altinn.
 • Se hvordan du legger til vedlegg i Altinn.
 • Svarbrev mottas digitalt.

Tilgang til datasett

 • Hvis søknaden blir godkjent, inviteres presseorganets kontaktperson via e-post til et sikkert filområde for utlevering av krypterte data. Dette skjer uken før skattelistene tilgjengeliggjøres. Filene kan ikke åpnes uten en krypteringsnøkkel.

Tilgang til krypteringsnøkkel

 • På utleggsdagen blir krypteringsnøkkelen sendt via Altinn til daglig leder.
 • Daglig leder kan på forhånd delegere tilgang i Altinn til andre som skal motta krypteringskode, hvis dette er nødvendig for presseorganets arbeid med skattelister.
 • Se hvordan du gir tilgang til krypteringskoden.

Filformater

Skattelistene utarbeides i formatene XML og CSV. Redaktører bør søke bistand fra teknisk personell i IT-avdelingen eller eksterne systemleverandører.

Endring i kommuneopplysninger

Tidligere stod skattepliktige oppført i én kommune i skattelistene, mens i listene for de siste årene kan det stå flere kommuner på enkelte personer. Dette fordi en person kan ha skattet til flere kommuner i inntektsåret. Skattelistene inneholder hvilke kommuner vedkommende har skattet til, uten at rekkefølgen mellom disse kommunene nødvendigvis indikerer det skattemessige forholdet.

To datasett

Det utarbeides to datasett:

 • et datasett for personlige skattepliktige (fysiske personer)
 • et datasett for upersonlige skattepliktige (selskaper og andre juridiske personer)

Listen for personlige skattepliktige oppdateres.

Skattelisten for personlige skattepliktige oppdateres fire ganger frem til utlegg for etterfølgende inntektsår. Den oppdaterte listen erstatter tidligere versjoner. Skattedirektoratet vil fortløpende gjøre oppdateringer tilgjengelig for pressen.

Tidligere har dessverre få bestillere benyttet seg av muligheten til å laste ned oppdaterte lister. Den opprinnelige skattelisten (utleggslisten) kan i visse tilfeller være misvisende. Manglende oppdatering kan dessuten få alvorlige konsekvenser for personer som er innvilget sperret adresse etter utsendelse av den opprinnelige skattelisten (utleggslisten). I de ajourførte skattelistene er opplysninger om slike personer fjernet.

Det er viktig at opplysninger som offentliggjøres er mest mulig oppdatert. Alle oppdateringer tilbys vederlagsfritt.


Veiledning for teknisk personell 

Teknisk spesifikasjon for filformat med eksempelfiler er tilgjengelig her:

Det er ingen endring i format eller hvilke opplysninger som er med i filene. Det eneste som er endret for 2020 er en revisjon av postnummer/ poststed og kommunenummer/kommunenavn, for å sikre at vi bruker korrekte verdier.

Vær oppmerksom på

Skatteetaten godtar kun henvendelser fra oppgitt kontaktperson og mobilnummer ved uforutsette hendelser på datoen skattelistene legges ut.