Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

263 milliarder i skatt fra personlige skattytere

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2005 viser økning i skatteinngangen fra personlige skattytere. Det ble utliknet skatt og trygdeavgift for 263 mrd. kroner fra pensjonister, lønnstakere og personlig næringsdrivende for inntektsåret 2005. Dette er 13 mrd. kroner mer enn for inntektsåret 2004, viser tall fra Skattedirektoratet.

I alt 3 531 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble liknet for til sammen 263 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift, vel 13 mrd. kroner (5,2 prosent) mer enn for inntektsåret 2004. Tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjør i juni og de som får skatteoppgjøret nå.

Totalt 75,8 prosent av skattyterne hadde penger til gode med til sammen 24,5 milliarder kroner, mens 18,3 prosent av skattyterne hadde restskatt på samlet 15,9 milliarder. I fjor var andelene med tilgodebeløp og restskatt henholdsvis 74 og 20 prosent.

Nesten 2,8 millioner skattytere fikk skatteoppgjør i juni. De som får skatteoppgjøret nå, er personlig næringsdrivende og deres ektefeller, samt lønnstakere og pensjonister som ikke fikk oppgjøret i juni, i alt 749 000 personer.

Mange fikk penger tilbake

Skatteoppgjøret viser at nesten 2,7 millioner personlige skattytere hadde penger til gode. Det er 78 000 flere enn forrige år. Tilgodebeløpet er økt fra 22,8 til 24,5 mrd. kroner. Gjennomsnittlig tilgodebeløp inklusive renter er 9 100 kroner, 400 kroner mer enn i fjor. I oppgjøret i juni fikk vel 2,2 mill. skattytere penger tilbake, og nå i oktober 450 000.

Økning i restskatt - men færre må betale

I alt har 645 000 fått restskatt, 59 000 færre enn i fjor. Totalbeløpet er 15,9 mrd. kroner, en økning fra 12,2 mrd. kroner for 2004. Gjennomsnittlig restskatt har økt med nesten 7 300 kroner til 24 600 kroner. Hele 80,3 prosent av restskatten, 12,8 mrd. kroner, skal betales av de som får skatteoppgjøret nå i høst. De skal i gjennomsnitt betale 48 620 kroner hver, en økning på 13 000 kroner fra i fjor.

Flere betaler mer i tilleggsforskudd

Flere betaler restskatten på forhånd som tilleggsforskudd. I år betalte 293 000 skattytere i alt 12,7 mrd. kroner før fristen gikk ut 30. april. Det var 1 000 flere enn i fjor, mens det ble innbetalt nesten 5,2 milliarder kroner mer enn i fjor.

30 000 fikk forsinkelsesavgift fordi de leverte selvangivelsen for sent. Dette er en økning på 500 skattytere fra 2004.

Over 23 000 har fått tilleggsskatt fordi de ikke har levert selvangivelse før skatteoppgjøret ble klart eller har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dette er 1 600 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Mange flere leverte elektronisk

60,8 prosent av lønnstakerne og pensjonistene og 90 prosent av de næringsdrivende leverte selvangivelsen elektronisk i år. Dette er en stor økning i forhold til i fjor, da henholdsvis 55 og 65 prosent leverte elektronisk.

748 700 får skatteoppgjøret nå

Av de 748 700 som får skatteoppgjøret nå, har 449 900 penger til gode mens 262 400 må betale restskatt. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 27. oktober. Er beløpet over 1000 kroner, blir restskatten delt i to terminer som skal betales 27. oktober og 1. desember. Rente på restskatt og tilgodebeløp er 3,1 prosent for de som får skatteoppgjøret nå. Restskatt under 100 kroner kreves ikke inn.

De med skatt til gode, får pengene overført til sin bankkonto eller tilsendt utbetalingskort. Det er skatteoppkreverkontoret i kommunen, dvs. kemneren eller kommunekassereren som sørger for å overføre pengene. Skatteoppkreverkontoret kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav.

Blir ikke restskatten betalt ved forfall 27. oktober setter skatteoppkreverne i verk tiltak for å kreve inn skatten. For å tilpasse innkrevingstiltaket til den enkelte skattyter og dennes situasjon prøves det i år ut en metode der opplysninger om blant annet restskattens størrelse og betalingshistorikk danner bakgrunn for valg av innkrevingstiltak. Metoden vil bli brukt i noen kommuner.

Skattelistene blir lagt ut på likningskontorene og på www.skatteetaten.no i tre uker fra 6. oktober.

Hovedtall for hver kommunene