Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

28,6 milliarder skattekroner på vei

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I dag får 3 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. 2,5 millioner får tilsammen igjen 28,6 milliarder kroner på skatten.

De fleste får skatteoppgjøret sitt kun elektronisk når Skatteetaten som første offentlige virksomhet nå har tatt i bruk et nytt felles kontakt- og reservasjonsregister for offentlig sektor.

- Vi jobber hele tiden med å effektivisere og forenkle våre tjenester og kommunikasjonen med skattyterne. Nå tar vi steget helt ut og gjør elektronisk kommunikasjon til hovedregelen, også for skatteoppgjør og selvangivelse, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Utbetaling starter 25. juni

Alle som får skatteoppgjøret i juni leverte selvangivelsen elektronisk, eller benyttet seg av leveringsfritaket. Cirka 2,5 millioner får igjen på skatten i denne første puljen med skatteoppgjør. Disse kan forvente å få pengene inn på konto, eller på utbetalingskort, innen to uker fra 25. juni.

I samme pulje må 403 000 betale tilsammen 5,5 milliarder kroner i restskatt. Disse får betalingskort i posten. Fristen for å betale beløp under 1000 kroner, er 20. august. Restskatt over 1000 kroner deles i to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september.

Skatteetaten kan ikke gi en konkret dato for når den enkelte får sitt skatteoppgjør. Det kan være flere årsaker til at man ikke har fått oppgjøret sitt. Det kan for eksempel mangle opplysninger i selvangivelsen, eller den kan være tatt ut til tilfeldig kontroll. Helt generelt er det slik at jo mer komplisert selvangivelse man har, jo lengre tid tar det å behandle den.

Flere puljer med skatteoppgjør

Neste pulje med skatteoppgjør kommer 6. august. Denne puljen inkluderer også personlig næringsdrivende og deres ektefeller, i tillegg til skattytere som leverte selvangivelsen på papir. Etter 6. august blir det løpende skatteoppgjør fram til siste oppgjørsdato 15. oktober.

Hvis man mener det er feil i skatteoppgjøret, er fristen for å klage 6 uker etter skatteoppgjørets dato. Man kan klage elektronisk via skatteetaten.no/klage.

Mulig å reservere seg mot digital kommunikasjon

Mer enn 3,3 millioner innbyggere har registrert sin e-postadresse og/eller mobilnummer ved innlogging til offentlige tjenester, og er registrert i det nye kontakt- og reservasjonsregisteret for offentlig sektor. De må selv aktivt be om å få skatteoppgjøret på papir hvis de ønsker det. De som aldri har brukt noen digitale offentlige tjenester og alltid har mottatt skatteoppgjøret på papir, vil fortsatt få oppgjøret og annen post på papir.

Tabell med tall for junioppgjøret i 2014 og 2013
  Juni 2014 Juni 2013
Antall som får skatteoppgjør 3 036 712 2 883 273
Sum utliknet skatt og avgift 291,8 mrd kroner 263 mrd kroner
Beløp til gode 28,6 mrd kroner 24,3 mrd kroner
Antall med beløp til gode 2 476 149 2 280 001
Restskatt 5,5 mrd kroner 5,3 mrd kroner
Antall med restskatt 403 136 435 674

Kommunetallene er publisert på skatteetaten.no/kommunetall.

For mer informasjon, kontakt Skattedirektoratets pressetelefon: 945 01 000