Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

900 000 leverte selvangivelsen på nett

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I alt vel 900 000 hadde levert selvangivelsen på nett da fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er vel 30 000 flere enn i fjor.

Selv om mange som vanlig ventet til de siste dagene, er det likevel flere som nå leverer selvangivelsen tidligere enn før. Siste dag ble det levert nesten 153 000 selvangivelser.

Dette er 7 000 flere enn i fjor. I alt 198 000 av selvangivelsene som ble levert var uten endringer, i fjor leverte 177 000 uten endringer. I alt er det sendt ut nærmere 3,9 millioner selvangivelser til personlige skattytere i år.

Det var lønnstakere og pensjonister som hadde frist til å levere selvangivelsen 30. april. Personlig næringsdrivende som leverer på nett har frist til 31. mai.

- Vi er fornøyd med at leveringen har gått greit etter problemene som oppstod i starten, sier skattedirektør Svein Kristensen. Det er grunn til å rette stor takk til alle som har vært med å stabilisere Altinn i denne kritiske fasen. De har gjort en kjempeinnsats helt til siste stund.

Det har vært stor trafikk på Skatteopplysningen, Skatteetatens veiledningstelefon i hele selvangivelsesperioden. Fra selvangivelsen ble sendt ut 22. mars har de mottatt over 336 000 telefoner fra publikum.

Skatteopplysningen, MinId brukerstøtte og Altinn brukerstøtte har hatt utvidet åpningstid den siste uken og var åpen til midnatt siste leveringsdag.

Levert på nett Levert 2010 Levert 2011
Levert uten endring 177 000 198 000
Levert med endring 691 000 702 000
Totalt levert 869 000 900 000


I tillegg kommer selvangivelser som er levert på papir.

Skattekontorene går nå i gang med å kontrollere selvangivelsene. Det er samme type kontroll for alle selvangivelsene uansett om de er med eller uten endringer.

Vanligvis får om lag 80 prosent av de som har levert selvangivelse nå skatteoppgjør i juni. Resten får skatteoppgjøret enten i august, september eller i oktober. De som har penger til gode får det overført til konto kort tid etter at de har fått skatteoppgjør.