Pressemelding

A-krimsenteret i Oslo: Varebilbransjen i Oslo og omegn er preget av arbeidslivskriminalitet

 • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

A-krimsenteret i Oslo har gjennom 2022 gjennomført jevnlige kontroller i varebilbransjen i Oslo og omegn. En ny rapport viser en bransje som er preget av regelverksbrudd.

Bransjen har vært kontrollert gjennom flere år, men det er lite som tyder på endring siden forrige rapport fra a-krimsenteret i 2019.

– Det er urovekkende at det fortsatt er så mange brudd på ulike etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo.

A-krimsenteret i Oslo har, lagt ned mye ressurser og arbeid gjennom sin kontrollvirksomhet i hele 2022.

Kontrollene har avdekket et bredt spekter av arbeidslivskriminalitet, herunder

 • svart arbeid
 • uteholdt omsetning (svart omsetning)
 • unndragelse av skatter og avgifter
 • indikasjoner på trygdesvindel
 • brudd på arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • utnyttelse av sårbare arbeidstakere

Risikobransje for a-krim

Varebilbransjen er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Det er enkelt å opprette transportfirma, flere ledd i leverandørkjeden, samt mange småaktører. I tillegg er bransjen i mindre grad regulert enn transportbransjen over 3,5 tonn.

– Det er lave kompetansekrav for å jobbe som sjåfør eller hjelper på bil. 88 prosent av de kontrollerte var utenlandske statsborgere. Mange var nyankomne med liten tilknytning til Norge. De har utfordringer med forståelse av språket, og kjenner heller ikke sine rettigheter og plikter, opplyser Smogeli.

De seriøse bedriftene som følger lover og regler, får svært krevende konkurransevilkår i møte med useriøse aktører. Både arbeidsgivere og oppdragsgivere kan bidra til å minimere handlingsrommet til useriøse og kriminelle aktører i bransjen.

Positive tendenser

En tverretatlig prosjektgruppe for forebygging av kriminalitet i varebilbransjen lanserte midtveis i 2022 en veileder for forebygging av kriminalitet i varebilbransjen.

– Høsten 2022 gikk en del store bransjeaktører ut med at de ansetter egne sjåfører. Dette er veldig positivt for bransjen. Kontrollresultatene våre viser at det fortsatt er mye å ta tak i, og vi vil derfor ha oppmerksomhet på bransjen i tiden fremover, både i kontroll og veiledningssporet, sier Smogeli.

Fakta: A-krimsenteret i Oslo

 • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov. 
 • A-krimsenteret skal arbeide med formålet å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Oslo. 
 • Senteret er lokalisert i Oslo, og ble etablert i 2015.  
 • Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.  
 • A-krimsenteret i Oslo er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De øvrige a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

Her ser du rapporten A-krim i varebilbransjen i 2022