Pressemelding

Aksjeeiere fikk tettere oppfølging og unngikk feil for milliarder

  • Publisert:

– Det har blitt enda enklere for aksjonærer å gjøre det riktig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Mer og hyppigere informasjon fra Skatteetaten til aksjonærene har ført til korrekt rapportering av flere milliarder mer til beskatning.

For de fleste er fristen for å levere skattemeldingen over for i år. Men ikke alle opplysninger om skattepliktig utbytte, formue, gevinst og tap kan forhåndsutfylles i skattemeldingen din – rett og slett fordi ikke all informasjonen er tilgjengelig på det tidspunktet skattemeldingen kommer.

For aksjonærer er det derfor lurt å oppdatere skattemeldingen løpende når det kommer nye aksjeopplysninger. For å hjelpe aksjonærene med dette har Skatteetaten innført en ny praksis.

Tett oppfølging hele året

– Aksjebeskatning er komplisert og mange klarer ikke å fylle ut riktige skattepliktige beløp når det ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. For å hjelpe dem med det, har vi begynt å sende aksjonærene informasjon også etter at skattemeldingen er levert, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Informasjonen fra Skatteetaten er nye opplysninger fra aksjeselskapene som avviker fra det som er levert i skattemeldingen.

På bakgrunn av denne informasjonen kan aksjonærene gå inn og endre sin leverte skattemelding, som opprinnelig var feil eller mangelfull.

– Aksjonærene må levere skattemeldingen sin på vanlig måte innen fristen, som var 30. april, men de må også oppdatere den gjennom året for at alt skal komme med, sier Schanke Funnemark.

Økte verdier

Den nye praksisen ble innført i april i 2020 og har allerede gitt gode resultater. Etter første år er det blitt rapportert inn milliardbeløp i økte verdier til felleskapet.

– Vi er i tettere dialog med aksjonærene og sørger for at skattegrunnlaget blir riktig. Omleggingen har vært svært vellykket og vi ser allerede første året en betydelig økning i skattegrunnlaget for formue, gevinst og utbytte, sier Schanke Funnemark.

Tallene viser at skattegrunnlaget for 2020 har økt mye gjennom året. Sammenlignet med verdiene som var forhåndsutfylt i skattemeldingen, økte oppgitte verdier på slutten av året betydelig: 

  • Økning i formue: 239 milliarder kroner
  • Økning i utbytte: 7,4 milliarder kroner
  • Økning i gevinst: 1 milliard kroner

Dette økte skatteprovenyet med omkring 5 milliarder kroner. 

– Ser ut som aksjonærene verdsetter dette

Svært mange har respondert på informasjonen fra Skatteetaten og går inn og retter skattemeldingen sin.

Skattedirektøren legger til at dette er nytt i Skatteetatens arbeid fordi etaten ikke har hatt tradisjon for å sende ut nye opplysninger til skattyter som har betydning for en skattemelding som allerede er levert

– Det ser ut som aksjonærene verdsetter dette. Ved å gi aksjonærene tett oppfølging og oppdatert informasjon ser vi at det blir mye enklere for dem å oppgi riktig skattepliktig beløp, sier hun.

– Dette er sånn sett en vinn-vinn-situasjon. Det blir enklere for aksjonærene å gjøre det riktig, Skatteetaten får flere korrekte skattemeldinger og dermed økte verdier til beskatning, og flere unngår straffeskatt ved innføring av denne ordningen, avslutter Schanke Funnemark.

 

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark