Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Anker ikke erstaningskravet i Transocean-saken

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten fikk ikke tingrettens medhold i erstatningskravet på ca 1,8 milliarder kroner knyttet til konsernbidragsforholdet i straffesaken i Transocean-saken. Skatteetaten har besluttet å ikke anke denne avgjørelsen.

Ankevurderingen er kompleks, og består blant annet av en vurdering av de skattemessige og selskapsrettslige spørsmålene i saken. Selv om vi fastholder vårt standpunkt knyttet til de selskaps- og skatterettslige spørsmålene, ser vi at retten har kommet til en annen løsning.

Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til resultatet av en ankesak og Skatteetaten har vurdert denne usikkerheten opp mot de hensyn som taler for en avslutning av erstatningssaken.