Pressemelding

Koronatiltak: Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent for mai og juni

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for mai og juni, og betalingsfristen utsettes til 15. oktober. Soner med null i arbeidsgiveravgift får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode.

- Du trenger ikke foreta deg noe. Lever a-melding som normalt og vent med å betale. Det er i korte trekk budskapet til arbeidsgiverne, sier avdelingsdirektør Nina Elise Domaas i Skatteetaten.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin). Forfallet for 3. termin er utsatt til 15. oktober. Skatteetaten sender ut krav til arbeidsgiverne før forfallet.

For forskuddstrekk og finansskatt på lønn for 3. termin gjelder ordinær betalingsfrist 15. juli.

Tilskudd til arbeidsgivere i nord

I kommuner i Finnmark og Nord-Troms som tilhører sone V for arbeidsgiveravgift, samt Svalbard, betaler arbeidsgiverne null prosent i arbeidsgiveravgift. For å sikre likebehandling vil disse arbeidsgiverne få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Skatteetaten betaler ut tilskuddet.

- Arbeidsgiverne i sone V og Svalbard skal også rapportere som normalt. Tilskuddet beregnes på bakgrunn av ordinære rapporterte data til Skatteetaten. Hvis vi trenger mer informasjon for å beregne riktig tilskudd, får arbeidsgiver brev om dette. Tilskuddet vil etter planen utbetales innen 1. september, sier avdelingsdirektør Nina Elise Domaas i Skatteetaten.

Tiltaket er ett av flere koronatiltak som ble vedtatt av Stortinget i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer om tilskuddsordningen