Pressemelding

Arendalsuka: Skatteetaten setter søkelyset på økonomisk kriminalitet

  • Publisert:

Kampen mot økonomisk kriminalitet. Multinasjonale selskaper og skatt i Norge. Fremveksten av gig-økonomien. Det står på Skatteetatens program for Arendalsuka.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark

Skatteetaten er til stede under Arendalsuka, som arrangeres 16. til 20. august.

- Skatteetaten er med på arrangementet Arendalsuka for å bidra med kunnskap, innsikt og for å få oppmerksomhet rundt viktige spørsmål innen skatteforvaltningen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hvordan bekjempes økonomisk kriminalitet?

Bekjempelsen av økonomisk kriminalitet er noe av det Skatteetaten ønsker å belyse under den tiende utgaven av Arendalsuka. Under tittelen «Kampen mot økonomisk kriminalitet» har skattedirektør Nina Schanke Funnemark invitert riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, politidirektør Benedicte Bjørnland og Økokrim-sjef Pål Lønseth for å diskutere flere viktige spørsmål: Hvordan bekjempes økonomisk kriminalitet i Norge? Prioriteres kampen mot økonomisk kriminalitet nok? Hva skjedde med kriminaliteten under koronakrisen? Hvordan samarbeider Økokrim, politiet og kontrolletatene – og hvordan kan samarbeidet bli mer effektivt?

Møtet finner sted i Fagforeningenes hus i Arendal klokken 14.00 torsdag 19. august.

Strøm møtet

Åpne stor versjon

Mer om økonomisk kriminalitet blir det dagen før, onsdag 18. august klokken 16.00. Da inviterer Finans Norge, Økokrim og Skatteetaten til en debatt om hvitvasking under tittelen «Slik skal svarte penger stoppes fra å bli hvite». Det skjer i toppetasjen på Thon hotel Arendal. Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, Økokrim-sjef Pål Lønseth og skattedirektør Nina Schanke Funnemark møtes til samtale. 

Hvor mye skatt betaler de multinasjonale selskapene?

Skatteetaten inviterer til et arrangement om multinasjonale selskaper og skatt i Norge onsdag 18. august klokken 08.00. Det skjer i Bystyresalen i Arendal.

Hvor mye betaler de multinasjonale selskapene i skatt? Hva slags type selskaper er dette? Dette og mer til får du svar på når Skatteetaten presenterer en analyse av skatteinngangen fra multinasjonale selskaper. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark skal snakke med professor Frederik Zimmer om multinasjonale selskaper og skatt. Zimmer utga i fjor boken «Skatteparadis. Hvorfor betaler internasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det?». Siste nytt om den internasjonale prosessen om global minstesats på selskapsskatt står også på programmet.

Se møtet i opptak

Åpne stor versjon

Hva betyr gig-økonomien for vårt skattesystem?

Bruken av såkalt gig-økonomi, også kjent som oppdragsøkonomi og plattform-økonomi, øker. Skatteetaten har i et pilotprosjekt sett nærmere på bruken av gig-økonomi og hva det kan innebære for vårt skattesystem.

Analysen presenteres på et arrangement torsdag 19. august klokken 08.00 i Bystyresalen. Skattedirektør Nina Schanke Funnemark møter Ivar Horneland Kristensen i Virke og Line Eldring i Fellesforbundet til samtale. 

Strøm møtet

Åpne stor versjon

Pengene eller livet

LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten står bak SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi), og SMSØ er tradisjonen tro til stede under Arendalsuka. Hovedarrangementet heter Svarte natta, en kombinasjon av konsert og debatt i Bakgården torsdag 19. august klokken 21.00.

Tema for arrangementet, som bærer tittelen «Pengene eller livet», er hvordan samfunnet og etatene skal inndra penger fra de kriminelle. I debattpanelet sitter blant andre Inger Coll, Norsk Økokrimforening, Pål Lønseth, Økokrim, Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, og Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten. 

Strøm møtet

Åpne stor versjon