Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Avtale om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Oslo kommune og Skatteetaten har inngått en banebrytende avtale om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Avtalen går ut på at Oslo kommune får rett til informasjon fra skattemyndighetene om bedrifter som leverer til kommunen. 

- Jeg er fornøyd med at vi som første kommune i landet får et formalisert samarbeid med skattemyndighetene. Dette er første gang vi får anledning til å løpende utveksle oppdaterte opplysninger om skatteforhold med skattemyndighetene. Oslo kommune er en stor innkjøper og det er viktig for oss å gå foran i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg.

- Vi er veldig fornøyd med at Oslo kommune gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Avtalen vil bli et viktig bidrag til å gi kommunen best mulig beslutningsgrunnlag, og gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å få innpass som leverandør i Oslo kommune, sier regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatteetaten.

Avtalen gjelder i første omgang innen bygg- og anlegg, samt renhold. Avtalen etablerer et løpende samarbeid som forsterker og utvikler effekten av partenes tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Dette er en forlengelse av arbeidet Oslo kommune har igangsatt, der kommunen krever samtykke til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten i kontraktene kommunen inngår.

Avtalen går ut på:

  • Leverandører som vil inngå kontrakt med Oslo kommune må signere et fullmaktsskjema som gir kommunen tilgang til taushetsbelagte opplysninger om medarbeidere, underleverandører og skatte- og avgiftsforhold.
  • Kommunen sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.
  • Oppdages avvik blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og leverandøren blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Oslo kommune.