Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

OECDs FTA Chair: - Bedre samarbeid for å bekjempe skattesvindel som CumEx-files

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Norges skattedirektør og toppsjef for skattenettverk i OECD, FTA (Forum on Tax Administration), Hans Christian Holte, oppfordrer skatteadministrasjoner til å bruke nettverket aktivt for å bekjempe svindel og skatteunndragelser.

- Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å bekjempe svindel og skatteunndragelse. Kriminelle opererer på tvers av landegrensene, det er derfor viktig at vi deler kompetanse og erfaring med hverandre. Vi har et verdifullt nettverk. Det må vi bruke aktivt, sier Hans Christian Holte, leder for FTA (Forum on Tax Administration) og Norges skattedirektør.

Sender oppfordring om samarbeid til skattedirektører
Hans Christian Holte sender i dag en melding til alle skattedirektører i FTA-samarbeidet, der han oppfordrer til å bruke FTA-nettverket aktivt.
- Vi har oppnådd mye gjennom internasjonalt samarbeid, men dette kan utnyttes mer og bedre. Den siste ukens nyheter om CumEx-files har vist at internasjonalt samarbeid kan spille en avgjørende rolle for å lykkes med å stoppe og forebygge svindel og skatteunndragelse. Vi må derfor være bevisst ansvaret vi har for å dele relevant informasjon og kompetanse, sier Holte.

Etterretningsforum deler informasjon om CumEx
OECDs skattenettverk (FTA, Forum on Tax Administration) har etablert et forum som samarbeider om etterretning og kompetanse, JITSIC, Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration.
JITSIC-forumet har ulike prosjekt der en samarbeider aktivt og deler informasjon.

- JITSIC er klare til å raskt ta i bruk den fellesplattformen vi har opprettet for å utveksle erfaring, ressurser og kunnskap. Det skal vi også gjøre i denne saken. Problemstillingen rundt misbruk av transaksjoner knyttet til utbyttebeskatning kjenner vi til. Nå er det viktig å dele kompetansen mellom oss, sier Holte.

I forbindelse med Panama Papers-lekkasjen ble det etablert et enda tettere samarbeid i JITSIC. Forumet brukes til analyse av store datamengder, til å etablere fellesbegrep for gjenkjenning og avdekking av strukturer som brukes til skatteunndragelse og til å utveksle metoder for å forstyrre og stoppe tilretteleggere for skatteunndragelse.


- Felles tilnærming og deling av kunnskap og opplysninger betyr at vi raskere kan danne et mer nøyaktig bilde av svindel, unndragelsesmetoder og omfang, enn hva vi kan oppnå alene, sier Holte.

Bilde av Norges skattedirektør Hans Christian Holte.
Bilde av Norges skattedirektør Hans Christian Holte.

Fakta om JITSIC

Hva er FTA? (Forum on Tax Administration)

FTA er et nettverk av de øverste lederne fra skatteadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20. Nettverket ble stiftet for seksten år siden og skal identifisere, diskutere og påvirke relevante trender og utvikle nye idéer som forsterker skatteadministrasjoner i  hele verden. Å sikre effektiv og rettferdig beskatning er hovedoppgaven til FTA, som har flere arbeidsgrupper og utgir jevnlig nye rapporter, studier og styringsnotater.

Hva er JITSIC? (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration)

JITSIC er et forum etablert i regi av OECDs skattenettverk (FTA, Forum on Tax Administration) Forumet består av 38 land og samarbeider om etterretning og kompetanse.

Les mer om JITSIC.

Les mer om FTA