Pressemelding

Betal tjenester via bank - unngå medansvar

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende med over 10 000 kroner i kontanter, kan du fra nyttår bli gjort medansvarlig hvis vedkommende unndrar skatt og avgifter. Skatteetaten oppfordrer deg til å betale alle tjenester via bank.

Stortinget har vedtatt en ny ansvarsbestemmelse i skattebetalingsloven § 16-50 som gjelder fra 1. januar. Som kjøper vil du nå være ansvarlig selv om du ikke visste at den du kjøpte tjenesten av hadde til hensikt å unndra skatt, trygdeavgift eller merverdiavgift. Du kan dermed bli stilt til ansvar selv om du har bedt om kvittering for arbeidet. Det avgjørende er om du har betalt kontant for tjenesten eller ikke. Ved å betale via bank unngår du dette medansvaret.

Skal hindre svart arbeid

Den viktigste grunnen til at den nye regelen innføres, er for å innskrenke handlingsrommet for de useriøse aktørene i markedet og hindre svart arbeid. Dersom flere kjøpere betaler via bank, blir det vanskeligere for næringsdrivende å unndra skatter og avgifter. Dette skal bidra til å redusere den konkurransevridningen og omfordelingen av kostnader i samfunnet som skatteunndragelser fører til.

For kjøper er sjansen større for at du handler med en seriøs aktør som arbeider under ryddige forhold, når vedkommende ønsker oppgjøret via bank. Det innebærer også en større trygghet og redusert risiko å betale for tjenester via bank, du står blant annet sterkere i reklamasjons- og klagesaker.

Gjelder også vaskehjelper

Ansvaret omfatter alt fra kjøp av håndverkertjenester og bilreparasjoner til rengjøring og barnepass. Beløpsgrensen er på 10 000 kroner, men gjelder ikke bare ved enkeltkjøp. Den gjelder også samlet over tid dersom det kan ansees som en og samme tjeneste. Lovbestemmelsen gjelder også for faste, løpende tjenester, slik som for eksempel rengjøring eller barnepass.

Bestemmelsen gjelder også kjøp av varer i kombinasjon med tjenester. Dette kan for eksempel være kjøp av håndverkertjenester eller bilreparasjoner, der ytelsen ofte også inkluderer en viss andel materialer eller utstyrsdeler.