Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

ØKOKRIM har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.

Pressemelding av Økokrim, Skatteetaten, Tollvesenet og Fiskeridirektoratet (04. juli 2011)

Økokrim har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen ca kr 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim. I tillegg er samtlige selskapers daglige ledere siktet/tiltalt for de samme straffbare forholdene. Den daglige lederen i et av selskapene er dessuten tiltalt for grov utroskap mot selskapet. En fjerde sak er fremdeles til avgjørelse ved Økokrim.

Sakene gjelder uriktige eller mangelfulle opplysninger overfor norsk tollvesen ved eksportene. Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. I tillegg ble det oversendt uriktig dokumentasjon til kjøperne i Nigeria. De fire norske eksportørene har utferdiget uriktige dokumenter som kan han bidratt til unndragelse av 15 millioner kroner i toll i Nigeria.I tillegg er en halv million kroner unndratt i eksportavgift i Norge.

På bakgrunn av at man har avdekket fiktive fakturaer og overføringer til konti i skatteparadis har man etterberegnet inntekt for til sammen rundt 2 millioner kroner hos daglige ledere i to av virksomhetene. Hos en av virksomhetene er det også etterberegnet merverdiavgift for ca 2 millioner kroner på bakgrunn av uriktig og mangelfull dokumentasjon.

Et femte firma som var omfattet av aksjonen er anmeldt til det lokale politikammer for manglende regnskapsførsel. Det er i aksjonen ikke avdekket overtredelser på fiskeriforvaltningsområdet.

Lovbruddene ble avdekket gjennom en større aksjon gjennomført av Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim, og omfattet seks eksportører av tørrfisk. Det er gjennomført regnskapskontroller i bedriftene og fysiske kontroller av tørrfiskcontainere.
Aksjonen kom i stand på bakgrunn av etterretning og analyser av eksporten, foretatt gjennom et tett samarbeid etatene imellom.

Ved å samle etatenes kompetanse og ressurser har man fått gjennomført en aksjon som har avdekket flere aspekter av økonomisk kriminalitet enn man ville gjort hver for seg.