Kronikk

Bruk av differensiert arbeidsgiveravgift og varsel om mulige krav

  • Publisert:

EØS-avtalen forplikter Norge å følge opp bruken av differensiert arbeidsgiveravgift. Skatteetaten har ansvaret for oppfølgingen, og har sendt ut varsler om mulige krav om etterbetaling.

Den siste tiden har Skatteetatens kontroller av differensiert arbeidsgiveravgift fått offentlig oppmerksomhet. Flere av de kontrollerte selskapene har tilhørighet i Nord-Norge. Det henger sammen med at mange bedrifter lokalisert i Nord-Norge kan benytte seg av differensiert arbeidsgiveravgift etter en lavere skattesats enn standardsatsen.

Skatteetaten har forståelse for at skattepliktige som mottar varsler om mulige krav om etterbetaling kan oppleve det som krevende.

Årsaken til at Skatteetaten har gjennomført kontroller, og deretter sendt varsel om mulig krav om etterbetaling har sin bakgrunn i EØS-avtalen.

Standardsatsen for arbeidsgiveravgift i Norge er på 14,1 prosent. Som et virkemiddel for å bidra til blant annet sysselsettingen i distriktene kan bedrifter lokalisert i visse soner benytte såkalt differensiert arbeidsgiveravgift. Det vil si at de kan bruke en lavere sats enn standardsatsen på 14,1 prosent.

En slik ordning regnes som statsstøtte etter EØS-avtalen, noe som ifølge avtalen i utgangspunktet ikke er tillatt. ESA tillater imidlertid ordningen så lenge visse vilkår er innfridd. 
Ett av disse vilkårene er at virksomheter som er kommet i økonomiske vansker ikke kan beregne arbeidsgiveravgift etter differensiert/lavere sats. Imidlertid kan de motta en såkalt bagatellmessig støtte i form av et fribeløp på 500 000 kroner (250.000 kroner for godstransport på vei).

Skatteetaten har som oppgave å følge opp dette og påse at Norge ikke bryter EØS-avtalen. Når vi avdekker at regelverket for differensiert arbeidsgiveravgift er brutt, er det vår forpliktelse å følge opp dette.

Ove Buan, avdelingsdirektør Skatteetaten