Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Det blir vanskeligere å få innvilget frivillig retting: Nå får Skatteetaten opplysninger om penger i utlandet

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Har du uoppgitt inntekt og formue i utlandet? Da må du skynde deg å melde fra til Skatteetaten.

Innen 30. september skal Skatteetaten motta finansopplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige til Norge. Da starter automatisk utveksling av informasjon mellom landene som har forpliktet seg til OECDs Common Reporting Standard (CRS). Etter hvert vil over 100 land omfattes av ordningen.

- Vi vil i første omgang få informasjon fra 50 land, inkludert Luxembourg, Storbritannia og Kanaløyene. Fra neste år inkluderes 50 nye land, da er også Sveits med. Denne informasjonsutvekslingen er et kvantesprang i arbeidet med riktig beskatning av utenlandske verdier, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Frivillig retting, nå er sjansen til å gjøre opp for seg

Frivillig retting er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdier som skulle ha vært oppgitt til beskatning. Du må betale skatt for dette, men du slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse. Opplysninger må gis til Skatteetaten på eget initiativ og være en fullstendig oversikt over alle dine verdier. De kan ikke komme som følge av kontrolltiltak, eller etter at skattemyndighetene har fått tilgang til opplysningene fra andre.

- Det er viktig å ikke vente med å kontakte Skatteetaten. Det kan være avgjørende å komme før 30. september, hvis opplysninger om deg er i dataene Skatteetaten nå snart mottar, sier Holte.

Hvis du er skattepliktig i Norge skal all inntekt og formue oppgis til beskatning, også formue du eier og inntekt opptjent i andre land. Du må rapportere alle verdier til Skatteetaten selv om du har betalt skatt i et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbelbeskattet.

Flere saker, lavere beløp første halvår 2017

212 personer har søkt om å få frivillig retting i første halvår i 2017, sammenlignet med 248 i tilsvarende periode i fjor. Det er imidlertid flere nye søknader i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

-  Det har blitt mer vanlig å ha formue eller inntekt i andre land og de ferdige sakene om frivillig retting så langt i år viser at det er flere saker med mindre beløp. Vi ser at det ikke bare er rike som melder inn formuer i skatteparadis. Nå er det ofte folk med mer hversdagslige forhold som søker frivillig retting, for eksempel at de får pensjon fra Storbritannia eller eier en ferieleilighet i Spania, sier Holte.

Antall ferdige saker totalt hittil i år er 304, mot 164 i tilsvarende periode i fjor. Fastsatt formue og inntekt er 6,4 milliarder kroner, en nedgang fra 7,1 milliarder for tilsvarende periode i fjor. Det er et lavere beløp i forhold til antall ferdige saker, noe som er i tråd med trenden at flere kommer med mindre beløp til beskatning.

Enkelt å ordne opp

- Det kan være mange ulike grunner til at verdier ikke er oppgitt i skattemeldingen tidligere. Vi er opptatt av å gjøre det enkelt å ordne opp på en konfidensiell og sikker måte. Du kan søke frivillig retting direkte på skatteetaten.no eller ta kontakt med oss anonymt på telefon eller chat, sier Holte.

Antall saker

 År

Nye anmodninger 1. halvår

Ferdige saker 1. halvår

2017

212

304

2016

248

164

2015

161

  83

2014

153

100

2013

113

  68


Beløp, ferdige saker

År

Sum fastsatt formue 1. halvår

(akkumulert inntil 10 år)

milliarder kroner

Sum fastsatt inntekt 1. halvår

(akkumulert inntil 10 år)

millioner kroner

2017

6,2

197

2016

6,9

218

2015

3,7

102

2014

2,5

145

2013

3,9

128


10 år med frivillig retting,1,6 milliarder i økt skatt

Omkring 2 100 personer har siden 2007 meldt fra til Skatteetaten om skjulte inntekter og formuer. Flere enn 2 000 saker er ferdigbehandlet. Dette har resultert i en økning av skattbare inntekter med omlag 2,6 milliarder kroner, og formuer med omlag 71 milliarder kroner. Tilsammen har dette ført til omtrent 1,6 milliarder kroner i økt skatt.

Land som er med i CRS i 2017

Anguilla, Argentina, Belgia, Bermuda, Bulgaria, Caymanøyene, Colombia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Hellas, India, Irland, Island, Isle of Man, Italia, Jersey, Jomfruøyene (GB), Korea, Republikken (Sør), Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Seychellene, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Turks og Caicosøyene, Tyskland, Ungarn.

Land som er med i CRS fra 2018

Andorra, Antigua y Barbuda, Aruba, Australia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cookøyene, Costa Rica, Curaçao, De Forente Arabiske Emirater, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (Kina), Indonesia, Israel, Japan, Kina, Kuwait, Libanon, Macao (Kina), Malaysia, Marshalløyene, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Russland, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent og Grenadinene, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Trinidad og Tobago, Tyrkia, Uruguay, Vanuatu, Østerrike.

Norge har også en avtale om automatisk utveksling av opplysninger med USA.