Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Du må stå i manntallet for å kunne stemme

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg 12. september må du stå oppført i folkeregisteret med riktig navn og adresse i den kommunen eller bydelen du skal stemme. Fristen for å melde flytting til folkeregisteret er 30. juni.

Folkeregisteret er grunnlaget for valgmanntallet, som er oversikten over de som har stemmerett i den enkelte kommune. Hvor du manntallføres og hvor du har stemmeretten din er i den kommunen du er registrert bosatt per 1. juli i valgåret. Står du ikke oppført med adresse i den kommunen du bor i, kan du heller ikke stemme der ved valget.

Du kan melde flytting på skatteetaten.no til og med 30. juni. Du kan også sende inn flyttemelding, men hvis flyttemeldingen kommer frem til folkeregisteret etter dette har du fremdeles stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Kommunene legger manntallet ut til offentlig gjennomsyn så snart det lar seg gjøre etter 1. juli. Da kan du undersøke om og hvor du står i manntallet.

For å melde flytting logger du deg på ID-porten/MinID via skatteetaten.no. Du trenger ditt personlige passord og sms-kode eller pinkode-brev.