Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Elektronisk informasjon erstatter betalingskort på papir

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten vil nå sende ut betalingskort elektronisk til næringsdrivende som rapporterer merverdiavgiftsoppgaven via Altinn. Denne løsningen forenkler arbeidet for innsender, reduserer kostnader og gir en positiv miljøeffekt ved redusert bruk av papir.

I Norge er det i overkant av 350 000 foretak som rapporterer omsetning og betaler merverdiavgift. Mer enn 80 prosent av rapporteringen skjer nå via Altinn, internettportalen for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Foretakene har hittil fått tilsendt betalingskort (faktura) på papir. Heretter vil de få betalingsinformasjonen elektronisk.

Totalt sender Skatteetaten ut omtrent 7,3 millioner betalingskort på papir for innkreving av ulike skatter og avgifter. Endringen innebærer at antallet utsendelser av betalingskort reduseres med 1,1 millioner. Etaten arbeider for å erstatte enda flere av sine utsendelser med elektroniske alternativer.

I Altinn er det lagt til rette for at næringsdrivende skal kunne hente faktura direkte ned i regnskapssystemer. Ofte er det regnskapsførere som rapporterer merverdiavgift for de næringsdrivende, og deretter gir beskjed til kunden om beløp og hvordan det skal betales. Når den som rapporterer nå får samlet og oversiktlig informasjon for å betale, blir det enkelt å videresende dette til kunden, som igjen vil kunne benytte tilsendt informasjon til selve betalingen, via sin nettbank.