Kronikk

En milepæl for næringslivet

  • Publisert:

Sammen med de skattepliktige næringsdrivende og deres interesseorganisasjoner har Skatteetaten utviklet en helt ny skattemelding for næringsdrivende. I år er første gang alle tar den i bruk, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Av skattedirektør Nina Schanke Funnemark

I Norge er det over 750 000 store og små bedrifter. Tidligere måtte disse forholde seg til 60 ulike skjemaer med opp mot 6 500 poster når skattemeldingen skulle fylles ut. Fra og med i år bruker alle i hele landet vår nye skattemelding. 

I år er det nytt og sikkert uvant for mange, men på sikt forventer vi at det skal gi store besparelser for næringslivet og redusere rapporteringsbyrden for norske selskaper.

Kommer nærmere den skattepliktige

De færreste av de som forholder seg til Skatteetaten, enten det er bedrifter eller personer, er skatteeksperter. Vårt ansvar er å gjøre det det lettere å forstå hva du må gjøre, slik at alt blir riktig

Med den nye skattemeldingen for næringsdrivende har vi fått muligheten til å veilede individuelt, i skattemeldingen, og vi har flyttet skattemeldingen nærmere deg. Et viktig grep med ny skattemelding for næringsdrivende er at den er flyttet til næringslivets eget "digitale økosystem". Det vil si at du kan levere skattemeldingen i de systemene du vanligvis forholder deg til.

Det er over 20 ulike systemleverandører som lager løsning for å levere skattemeldingen. Skatteetaten veileder i deres systemer og vi har laget en helt ny løsning som sikrer at feil rettes opp før skattemeldingen leveres.

Gjenbruker informasjon

Fra begynnelsen av 90-tallet har vi forhåndsutfylt informasjon for lønnstakere og pensjonister. Vi samler nå inn over 60 millioner opplysninger fra over 60 000 virksomheter. Opplysningene kommer fra banker, fagforeninger, NAV, arbeidsgivere, barnehager også videre.  

Nå er det næringslivets tur.

Det nye er at vi i Skatteetaten nå gjenbruker informasjon vi har om næringslivet, som allerede er innrapportert og legger det inn i skattemeldingen. Nesten halvparten av alle selskap får i år forhåndsutfylt informasjon fra oss.

Tett samarbeid med næringslivet

Vi har utviklet skattemeldingen i tett samarbeid med næringslivet. Vi har lyttet, brukertestet og hele veien fra vi startet å ta i bruk løsningen i 2019 har vi forbedret fortløpende. 

Innføringen av den nye skattemeldingen for næringslivet har gått stegvis. Målet er at den skal redusere tidsbruken for regnskapsførere og leverandører av slike tjenester i tillegg til næringslivet selv. Samtidig som kvaliteten på opplysningene som skal innrapporteres til Skatteetaten øker.

Fordelen med at vi har tatt steg for steg er at alle parter i år er bedre forberedt. Dersom det mot formodning oppstår problemer, så skal vi være tett på og finne løsninger, sammen med næringslivet.

Målet vårt er riktig skatt. Alle skal få fradragene de har krav på. Samtidig skal det være vanskelig å gjøre feil. Det tjener alle på.